01.06.2022.

1.   ADDIKO BANK AD BEOGRAD
Adresa:Milutina Milankovića 7v, Beograd,
Telefon:(381)11 222-6000, 222-6713
Fax:(381) 011/2226-555
Predsednik Izvršnog odbora:Vojislav Lazarević
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 38 od 27.02.1991.godine
8.7.2016. godine, HYPO ALPE-ADRIA-BANK AD BEOGRAD je promenila poslovno ime u ADDIKO BANK AD BEOGRAD.
2.   AGROINDUSTRIJSKO KOMERCIJALNA BANKA AIK BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD
Adresa:Bulevar Mihaila Pupina 115 đ,Beograd.
Telefon:(381)011/202-9050
Fax:(381) 011/3129-787
Predsednik Izvršnog odbora:Jelena Galić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 194 od 28.6.1993. godine
3.   ALTA BANKA AD BEOGRAD
Adresa:Bulevar Zorana Đinđića 121, Beograd.
Telefon:(381) 011/2205-500
Fax:(381) 011/3110-217
Predsednik Izvršnog odbora:Una Sikimić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G. br. 628 od 20.10.1997. godine
27.3.2020. godine, Jubmes banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u ALTA Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja.
4.   API BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Bulevar vojvode Bojovića 6-8, Beograd.
Telefon:(381) 011/3952-213
Fax:(381) 011/3952-240
Predsednik Izvršnog odbora:Valentina Keiša
Dozvola za rad:Rešenje NBS G. br. 4164 od 13.5.2008. godine
Dana 13.9.2013. godine Moskovska banka a.d. Beograd je registrovala promenu svog poslovnog imena u VTB Banka a.d. Beograd a dana 18.10.2018. godine u API Bank a.d. Beograd.
5.   BANCA INTESA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa:Milentija Popovića 7b, Beograd,
Telefon:(381) 011/2011-200
Fax:(381) 011/2011-207
Predsednik Izvršnog odbora:Darko Popović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 274 od 19.9.1991. godine
6.   BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AKCIONARSKO DRUŠTVO, BEOGRAD (PALILULA)
Adresa:Kraljice Marije 3, Beograd.
Telefon:(381) 011/2020-292
Fax:(381) 011/3376-777
Predsednik Izvršnog odbora:Mr Bojan Kekić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 5012 od 21.11.2002.godine
7.   BANK OF CHINA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD - NOVI BEOGRAD
Adresa:Bulevar Zorana Đinđića 2a, Beograd,
Telefon:(381)011/6351-000
Fax:(381)11/228-0-777
Predsednik Izvršnog odbora:Chen Keqin
Dozvola za rad:Rešenje NBS IO.br 105 od 20.12.2016. godine
8.   CREDIT AGRICOLE BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa:Braće Ribnikar 4-6, Novi Sad.
Telefon:(381) 021/4876-876
Fax:(381) 021/4876-976
Predsednik Izvršnog odbora:Petar Jovanović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 36 od 10.12.1991. godine
9.   EXPOBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Dalmatinska 22, Beograd.
Telefon:(381)011/3306300
Fax:(381) 011/3241-448
Predsednik Izvršnog odbora:Borislav Strugarević
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 269 od 12.11.1990. godine
2.6.2017. godine Marfin banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Expobank akcionarsko društvo Beograd
10.   ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD
Adresa:Bulevar oslobođenja 5, Novi Sad.
Telefon:0800/201-201
Fax:(381) 021/4809-700
Predsednik Izvršnog odbora:Jasna Terzić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 202 od 20.12.1989. godine
11.   EUROBANK DIREKTNA AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Vuka Karadžića 10 Beograd.
Telefon:0800/111-144
Fax:(381) 011/3027-536
Predsednik Izvršnog odbora:Slavica Pavlović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 633 od 21.10.1997. godine
10.12.2021. godine, Eurobank a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Eurobank Direktna akcionarsko društvo Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od 11.12.2021. godine
12.   HALKBANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD
Adresa:Milutina Milankovića 9e, Beograd,
Telefon:(381) 011/2041-800
Fax:(381) 011/2041-802
Predsednik Izvršnog odbora:Aziz Arslan
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 328 od 26.12.1990. godine
22.10.2015. godine, Čačanska banka a.d. Čačak je promenila svoje poslovno ime u HALKBANK akcionarsko društvo Beograd
13.   NLB KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD
Adresa:Svetog Save 14, Beograd.
Telefon:(381) 011/3080- 100
Fax:(381) 011/3441-335
Predsednik Izvršnog odbora:Vlastimir Vuković
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O.br. 206 od 3.7.1991. godine
29.4.2022. godine, Komercijalna banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u NLB Komercijalna banka AD Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od 30.4.2022. godine
14.   MIRABANK AKCIONARSKO DRUŠTVO BEOGRAD-NOVI BEOGRAD
Adresa:Španskih boraca 1, Beograd,
Telefon:(381) 011 6355- 400
Fax:(381) 011 6355-404
Predsednik Izvršnog odbora:Nikola Mihailović
Dozvola za rad:Rešenje NBS IO br. 58 od 16.12. 2014. godine
Banka je upisana u Registar privrednih subjekata Rešenjem APR BD 8779 od 5.2.2015. godine.
15.   MOBI BANKA AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa:Omladinskih brigada 88, Beograd,
Telefon:(381) 011/4409-670; 0638691127
Fax:(381) 011/4409-650
Predsednik Izvršnog odbora:Maco Pavel
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 346 od 24.4.1996.godine
10.10.2019. godine, Telenor banka a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Mobi Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja, tj od 11.10.2019. godine.
16.   NAŠA AIK BANKA A.D. BEOGRAD
Adresa:Bul. Mihajla Pupina 165g, Beograd,
Telefon:(381) 011/2257-498
Fax:(381) 011/2017-056
Predsednik Izvršnog odbora:Vladimir Bošković
Dozvola za rad:Rešenje NBJ O. br. 352 od 17.12.1991.godine
2.3.2022. godine Sberbank Srbija a.d. Beograd je promenila svoje poslovno ime u Naša AIK Banka a.d. Beograd. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od 3.3.2022. godine
17.   3 BANKA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa:Bulevar oslobođenja 2a, Novi Sad.
Telefon:(381) 021/530-111
Fax:(381) 021/4893-123
Predsednik Izvršnog odbora:Vladimir Vukotić
Dozvola za rad:Rešenje NBS G.br. 2683 od 7.02.2007. godine
19.11.2021. godine,Opportunity banka a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u 3 Banka akcionarsko društvo Novi Sad. Registracija promene poslovnog imena proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima od 22.11.2021. godine
18.   OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUŠTVO NOVI SAD
Adresa:Trg Slobode 5, Novi Sad.
Telefon:021/4800001
Fax:021/48-000-32
Predsednik Izvršnog odbora:Predrag Mihajlović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 415 od 5.5.1995. godine
25.4.2019. godine, OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad je promenila svoje poslovno ime u Vojvođanska banka a.d. Novi Sad a 30.4.2021. godine je promenila poslovno ime u OTP Banka Srbija akcionarsko društvo Novi Sad.
19.   PROCREDIT BANK AD BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)
Adresa:Milutina Milankovića 17, Beograd,
Telefon:(381) 011/205-7000
Fax:
Predsednik Izvršnog odbora:Igor Anić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 538 od 05.04.2001.godine
20.   RAIFFEISEN BANKA AD BEOGRAD
Adresa:Đorđa Stanojevića 16, Beograd,
Telefon:(381) 011/3202-100
Fax:(381) 011/3346-033
Predsednik Izvršnog odbora:Zoran Petrović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 318 od 09.03.2001. godine
21.   SRPSKA BANKA AD BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Adresa:Savska 25, Beograd.
Telefon:(381) 011/3607-200
Fax:(381) 011/2646-855
Predsednik Izvršnog odbora:Vesna Jokanović
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G. br. 920 od 4.11.1996. godine
22.   UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD (STARI GRAD)
Adresa:Rajićeva 27-29, Beograd.
Telefon:(381) 011/3204-500
Fax:(381) 011/3204-501
Predsednik Izvršnog odbora:Nikola Vuletić
Dozvola za rad:Rešenje NBJ G.br. 1437 od 2.7.2001.godine