Pristup bazi nepokretnosti

Na osnovu Zakona o proceniteljima vrednosti nepokretnosti i Odluke o sadržaju, rokovima i načinu dostavljanja izveštaja o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i kreditima obezbeđenim hipotekom, Narodna banka Srbije vodi bazu podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke.

U skladu s pomenutim zakonom i odlukom, banke i licencirani procenitelji mogu ostvariti uvid u određene podatke o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke (Baza nepokretnosti).

Banke

Istovremeno sa odobravanjem pristupa informacionom sistemu Narodne banke Srbije, svim bankama se omogućava uvid u određene podatke iz Baze nepokretnosti, kojima se pristupa u skladu s Uputstvom o elektronskoj razmeni podataka o procenama vrednosti nepokretnosti koje su predmet hipoteke i o kreditima obezbeđenim hipotekom između banaka i Narodne banke Srbije.

Licencirani procenitelji

Licencirani procenitelj podnosi zahtev za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz Baze nepokretnosti u skladu sa Opštim uslovima za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz baze podataka o procenama vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, koji stupaju na snagu 15. novembra 2017. godine i Odlukom o izmenama opštih uslova za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz baze podataka o procenama vrednosti nepokretnosti od strane licenciranih procenitelja, koja stupa na snagu 1. novembra 2020. godine (u daljem tekstu: Uslovi).

U skladu sa Uslovima, licencirani procenitelj podnosi zahtev za uvid u podatke o procenama vrednosti nepokretnosti iz baze podataka (u daljem tekstu: zahtev), na obrascu koji je odštampan uz Uslove i njihov je sastavni deo.

Potpisivanjem obrasca, licencirani procenitelj potvrđuje da je upoznat sa Uslovima, koji su objavljeni na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, i da pristaje na njih.

Uz zahtev (obrazac), licencirani procenitelj Narodnoj banci Srbije dostavlja kopiju rešenja kojim mu je izdata/obnovljena licenca i dokaz o članstvu u akreditovanom profesionalnom udruženju procenitelja. Pomenuta kopija rešenja, odnosno dokaz o članstvu, moraju biti overeni.

Zahtev s prilozima podnosi se Narodnoj banci Srbije na sledeće načine:

  1. neposrednom predajom u prostorijama Narodne banke Srbije – na adresi: Kralja Petra 12, 11000 Beograd;
  2. posredstvom isporučioca pošiljke, koji Narodnoj banci Srbije omogućava uvid u vreme kada je primio zahtev – na adresi: Kralja Petra 12, 11000 Beograd;
  3. elektronskim putem – na adresu elektronske pošte: finansijska.stabilnost@nbs.rs.

U slučaju elektronske dostave, zahtev mora sadržati kvalifikovani elektronski potpis licenciranog procenitelja i skenirane priloge.

Otvaranje korisničkog naloga: Po prijemu urednog i potpunog zahteva i njegove pozitivne ocene, Narodna banka Srbije licenciranom procenitelju dostavlja parametre korisničkog naloga, tj. korisničko ime i lozinku na osnovu kojih može pristupiti bazi podataka, i to na adresu prebivališta koju je naveo u zahtevu.

  • Adresa elektronske pošte za informacije: procenitelji@nbs.rs.
  • Telefon za informacije, Sektor za finansijsku stabilnost: 011/3027-146.