21.09.2021.

ALTA banka a.d. Beograd omogućila svojim korisnicima plaćanje putem NBS IPS QR kôda

Na osnovu odobrenja Narodne banke Srbije, ALTA banka a.d. Beograd omogućila je svojim korisnicima platnih usluga (potrošačima) izvršavanje instant plaćanja na prodajnim mestima putem unapređene aplikacije za mobilno bankarstvo, kao i plaćanje računa na kojima je pripremljen NBS IPS QR kôd.

Više informacija o instant plaćanju može se dobiti na internet prezentaciji ove banke, u njenim ekspoziturama, kao i pozivanjem korisničkog servisa navedene banke.
 

Sektor za platni sistem