14.06.2022.

Instant plaćanje usluga za izdavanje ličnih dokumenata i drugih usluga Ministarstva unutrašnjih poslova na portalu eUprave „Plati” skeniranjem NBS IPS QR kôda

Usled nastupajuće letnje sezone i povećanja broja zahteva za izdavanje ličnih dokumenata u ovom periodu godine, radi bržeg i efikasnijeg podnošenja zahteva na šalterima Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), obaveštavamo građane da na portalu eUprave „Plati”, putem Sistema za kreiranje jedinstvenih uplatnica, imaju mogućnost instant plaćanja usluga skeniranjem NBS IPS QR kôda koji se prikazuje na preuzetoj uplatnici.

Instant plaćanjem taksa i naknada skeniranjem NBS IPS QR kôda omogućava se da novac za svega nekoliko sekundi bude na računu primaoca plaćanja i odmah vidljiv kao uplata u sistemu MUP-a.

Da bi građani izvršili instant plaćanje taksa i naknada za usluge koje pruža MUP skeniranjem NBS IPS QR kôda, sve što treba da urade je sledeće:

  • Da na portalu „Plati” kreiraju jedinstvenu uplatnicu upisujući podatke koji se od njih traže, preuzmu uplatnicu odabirom opcije „Preuzmi uplatnicu”, nakon čega se na ekranu računara pojavljuje izgled uplatnice s prikazanim NBS IPS QR kôdom.
  • Koristeći aplikaciju mobilnog bankarstva svoje banke, da izaberu funkciju „IPS skeniraj” i skeniraju prikazan NBS IPS QR kôd, nakon čega se otvara popunjen nalog za prenos s podacima iz tog kôda i jednostavno izvrše plaćanje. Ako u aplikaciji postoji opcija „hitno”, da bi se nalog izvršio kao instant plaćanje, potrebno je odabrati tu opciju pre izvršenja plaćanja, a ako ne postoji, to znači da se svi nalozi za prenos izvršavaju kao instant plaćanja.

Plaćanje skeniranjem NBS IPS QR kôda je sigurno, brzo i jednostavno i ne zahteva od korisnika da ostavlja lične podatke o svom instrumentu plaćanja na portalu „Plati”, niti podnošenje papirnih potvrda od banaka o izvršenom plaćanju. Instant plaćanjem skeniranjem NBS IPS QR kôda smanjuju se i potrebe za reklamacijama o izvršenim plaćanjima i izbegava potencijalno dupliranje uplata.

Sektor za platni sitem