21.12.2022.

„Korisno je da znate…” – „Kako prepoznati falsifikovane novčanice”

Da bi se posumnjalo u autentičnost neke novčanice, potrebno je poznavati izgled i zaštitne elemente autentičnih (originalnih) novčanica. Kako prepoznati falsifikovanu novčanicu, koji su osnovni zaštitni elementi, kao i šta uraditi ukoliko posedujete falsifikovanu novčanicu, saznaćete u današnjoj rubrici „Korisno je da znate”. Na ovu temu govorio je Miroslav Jeremić, direktor Odeljenja za nacionalne centre za borbu protiv falsifikovanja i za analizu novčanica i kovanog novca u Sektoru za poslove s gotovinom.

„Radi upoznavanja centralnih banaka s novim novčanicama, ranije je bila praksa da centralne banke međusobno razmenjuju specimene novčanica. Specimen je novčanica koja u svemu odgovara originalnoj novčanici (dimenzije, glavni motiv, boje, svi zaštitni elementi), osim što je na njoj ispisan tekst specimen i što nema serijskog broja novčanice”, rekao je u uvodnom izlaganju Miroslav Jeremić.

Miroslav Jeremić je u videu istakao da danas centralne banke retko razmenjuju specimene novčanica, a najčešće javnost upoznaju s novim novčanicama odgovarajućom prezentacijom na svojoj zvaničnoj internet stranici, pri čemu se, osim tekstualnih objašnjenja, koriste i uvećane fotografije zaštitnih elemenata novčanica, kao i kratki filmovi, praćeni usmenim objašnjenjima. „Narodna banka Srbije na svojoj internet stranici u delu Novac, zaštitni elementi novca prikazuje izgled i zaštitne elemente dinarskih novčanica”, kaže on.

Šta uraditi ukoliko posedujete falsifikovanu novčanicu

Autentičnost novčanica proverava se upoređivanjem zaštitnih elemenata novčanice za koju se veruje da je originalna sa zaštitnim elementima novčanice čija se autentičnost proverava. Na pitanje šta treba uraditi ukoliko posedujete falsifikovanu novčanicu, Miroslav Jeremić kaže da, ukoliko novčanica nema makar jedan od zaštitnih elemenata ili on izgleda drugačije u odnosu na zaštitni elemenat originalne novčanice, takva novčanica je sumnjiva i treba je predati bilo kojoj banci ili policijskoj stanici. „Podnosilac novčanice dobiće potvrdu o oduzimanju novčanice, a sama novčanica biće poslata Narodnoj banci Srbije radi ekspertize kojom će se utvrditi da li je reč o originalnoj novčanici ili falsifikatu. Podnosilac novca će preko banke ili policije dobiti jedan primerak izveštaja o ekspertizi novca, iz koga će videti rezultat ekspertize. Ako je novčanica originalna, podnosilac će dobiti njenu nominalnu vrednost. Ako je u pitanju falsifikat, neće biti naknade”, naglašava on.

Radi zaštite građana od falsifikata, Narodna banka Srbije je menjačkim propisima uredila obavezu banke i ovlašćenog menjača da prilikom prodaje apoena od 50 i 100 američkih dolara obavezno upišu serijski broj novčanice u potvrdi o izvršenoj transakciji. „Na zahtev kupca stranog novca, banka i ovlašćeni menjač u obavezi su da upišu i apoen i serijski broj novčanica drugih apoena dolara i svih drugih valuta. Na taj način, ako se kasnije ispostavi da je kupljeni novac falsifikovan, kupac takvog novca može nadoknaditi pretrpljenu štetu od banke ili menjača koji je prodao te falsifikate”, rekao je on.

Takođe, on je podsetio da je zabranjeno pravljenje lažnog novca, preinačavanje pravog, njegovo pribavljanje, sve u nameri da se stavi u opticaj, zatim stavljanje lažnog novca u opticaj, pa i samo neprijavljivanje nadležnim organima da je neko izvršio neku od pomenutih radnji. Predviđene su novčane i zatvorske kazne od dve do petnaest godina. „Kada građanin posumnja u ispravnost novčanice, potrebno je da je preda banci ili policiji. Ukoliko takvu novčanicu pusti u opticaj, rizikuje krivičnu odgovornost i mogućnost izricanja novčane ili zatvorske kazne u trajanju do tri godine”, ističe on.

Kako proveriti novčanicu kroz zaštitne elemente

Na kraju videa možete pogledati na koji način smo proverili ispravnost novčanice pomoću nekoliko saveta, a kao primer uzeli smo originalnu i falsifikovanu novčanicu s likom Milutina Milankovića.

U svakodnevnoj upotrebi novčanica, uvek treba da proverite više od jednog zaštitnog elementa pomoću tri vrlo jednostavna testa: oseti, pogledaj i nagni.

Oseti

Duboka štampa, kao metoda zaštite od falsifikovanja, vrlo je efikasna, jer je provera jednostavna. Kada proveravamo duboku štampu – prelaskom noktima ili jagodicama prstiju preko glavnog motiva na licu originalne novčanice oseća se izvesna hrapavost koja je posledica nanosa boje koja se nalazi iznad nivoa površine papira. Falsifikovana novčanica je najčešće glatka na dodir, a kada je hrapavost imitirana, ona se ipak razlikuje od one na originalnoj novčanici. „Čim smo pronašli jedan zaštitni elemenat za koji smo utvrdili da postoji razlika, to znači da se radi o falsifikovanoj novčanici, jer originalna novčanica mora imati sve elemente zaštite koji moraju biti original”, istakao je on.

Pogledaj

Drugi način provere jeste da posmatrate vodeni žig. Vodeni žig nalazi se na belom, levom delu lica novčanice i prikazuje centralni motiv novčanice. „Na falsifikovanoj novčanici na mestu vodenog žiga, dok se novčanica nalazi na stolu, vidimo lik Milutina Milankovića, dok se kod originalne novčanice on ne vidi i ne treba da se vidi. Kada originalnu novčanicu podignemo prema izvoru svetlosti, mi ćemo u obojenom delu novčanice videti lik Milutina Milankovića, koji u potpunosti odgovara glavnom motivu na novčanici”, kaže on. Kada prosvetlimo originalnu i falsifikovanu novčanicu vidimo da je lik Milutina Milankovića u vodenom žigu jasniji, preciznije izrađen na originalnoj u odnosu na falsifikovanu novčanicu. Kada se novčanica gleda prema izvoru svetlosti, vodeni znak, zaštitna nit i prozirni registar treba da budu vidljivi.

Nagni

Još jedan zaštitni element je optički varijabilna boja. Znak Narodne banke Srbije na originalnoj novčanici menja boju u zavisnosti od ugla posmatranja, dok je kod falsifikata boja ista nezavisno od ugla posmatranja. „Falsifikatori nisu uspeli da postignu mogućnost da ovaj zaštitni element imitiraju tako da on menja boje i po tome možete prepoznati da je novčanica falsifikat”, naglasio je Miroslav Jeremić na kraju videa.

Kabinet guvernera