03.02.2023.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u januaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru 2023. godine, za 20 radnih dana, realizovan je ukupno 17,1 milion plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,8 miliona, ili 10,3%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 15,4 miliona, ili 89,7%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 856.539, od čega je 768.160 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 88.379 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 13.363,6 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 31,9 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 668,2 milijarde dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,6 milijardi dinara.

Tokom 11.115 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja, te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama, koji ima 19 učesnika, realizovana su ukupno 3.282 plaćanja, u vrednosti od 66.687.757,70 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera