16.06.2023.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u maju 2024. godine, iznositi 7,5%, što predstavlja prvo smanjenje očekivanja nakon višemesečnog kretanja na nivou od 8,0%. Niža inflaciona očekivanja u odnosu na prethodnu anketu zabeležena su i prema rezultatima junske ankete agencije Blumberg, po kojoj očekivana inflacija za godinu dana unapred iznosi 6,8% (7,5% u maju).

Kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika privrede (period za godinu dana unapred) od početka godine kreću se na nivou od 10,0%, što je ujedno i vrednost očekivanja koja je zabeležena u majskoj anketi.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja predstavnika finansijskog sektora za dve godine unapred smanjena su sa 5,0% u aprilu na 4,5% u maju, dok je smanjenje zabeleženo i za period od tri godine unapred (sa 4,0% u aprilu na 3,8% u maju). Na ovaj način, prvi put nakon sedam meseci, srednjoročna očekivanja su se, za oba posmatrana perioda, vratila u granice cilja Narodne banke Srbije. Što se tiče srednjoročnih očekivanja privrednika, ona se nisu menjala i za period od dve godine unapred iznose 7,0%, dok se za period od tri godine unapred nalaze na nivou od 5,0%.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja u srednjem roku.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera