17.01.2024.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, predstavnici finansijskog sektora očekuju da će inflacija za godinu dana unapred, u decembru 2024. godine, biti na nivou od 5,0%, što predstavlja smanjenje u odnosu na prethodnu anketu, ali i znatno niži nivo nego u prvoj polovini 2023. godine, u kojoj su se očekivanja kretala oko nivoa od 8,0%. Na dodatno nižem nivou nalaze se inflaciona očekivanja, prema rezultatima poslednje, januarske ankete agencije Blumberg, gde očekivana inflacija za godinu dana unapred, tj. za januar 2025, iznosi 4,3% i nalazi se unutar granica cilja Narodne banke Srbije.

Nakon što su u novembarskoj anketi smanjena sa 9,0% na 7,0%, inflaciona očekivanja privrednika za godinu dana unapred u decembru se nisu menjala.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja. Očekivanja finansijskog sektora za dve godine unapred u decembru su bila na nešto nižem nivou (4,0%) nego u novembru (4,2%), a snižena su i očekivanja inflacije za tri godine unapred, koja iznose 3,4% (3,5% u novembru). Time su srednjoročna inflaciona očekivanja za oba perioda nastavila da se kreću unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Srednjoročna očekivanja privrednika za oba perioda iznose 5,0%, nakon što su očekivanja za dve godine unapred smanjena sa 6,0% u novembru, dok su očekivanja za tri godine unapred ostala nepromenjena.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu i postepeno vraćanje inflacije u granice cilja.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera