30.04.2024.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema fleš-proceni Republičkog zavoda za statistiku, realni rast bruto domaćeg proizvoda u prvom tromesečju 2024. godine iznosio je 4,6% međugodišnje, što predstavlja ubrzanje rasta u odnosu na T4 2023. godine, kada je rast iznosio 3,8% međugodišnje.

Industrijska proizvodnja je u T1 2024. zabeležila rast od 2,9% međugodišnje, čemu je doprineo rast sva tri sektora. Prerađivačka industrija ostvarila je rast od 3,1% međugodišnje, a rast je zabeležen u 14 od 24 grane. Najveći doprinos rastu potekao je od proizvodnje računara i elektronskih proizvoda, prehrambene industrije, metalnih proizvoda i osnovnih metala, dok je najveći negativan doprinos potekao od proizvodnje naftnih derivata usled planiranog remonta u Rafineriji Pančevo. Rast je ostvaren i u sektorima rudarstva i energetike (6,1% i 0,3% međugodišnje, respektivno).

Uslužni sektori su takođe zabeležili povoljna kretanja. Promet u trgovini na malo je u T1 2024 u odnosu na isto tromesečje prethodne godine zabeležio realni rast od 6,5% međugodišnje. Kada je reč o turizmu, ukupan broj noćenja turista u periodu januar–mart bio je viši za 5,3% u poređenju sa istim periodom prethodne godine, dok je ukupan broj dolazaka turista bio veći za 9,9% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, robni izvoz izražen u evrima u T1 2024. ostvario je međugodišnji pad od 1,6%, prvenstveno usled manjeg izvoza rudarstva i električne energije, dok je u prerađivačkoj industriji i poljoprivredi zabeležen rast izvoza. Istovremeno, robni uvoz izražen u evrima zabeležio je međugodišnji pad od 3,3%, pre svega usled manjeg uvoza energenata.

Kabinet guvernera