09.05.2024.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u aprilu

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u aprilu 2024. godine, za 22 radna dana, realizovana su ukupno 21,4 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,5 miliona, ili 7,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 19,9 miliona, ili 92,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 973.655, od čega je 904.841 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 68.814 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 17.972,8 milijardi dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 37,5 milijardi dinara, ili 0,2% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 816,9 milijardi dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,7 milijardi dinara.

Tokom 12.360 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema bilo je zastoja u radu u trajanju od 160 minuta, te je raspoloživost sistema bila 98,7%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije, koji ima 21 učesnika, vrednost realizovanih transakcija iznosila je 105.195.099,62 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja, pa je raspoloživost iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera