15.05.2024.

Usvojena Odluka o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Republici Srbiji i stopa zaštitnog sloja kapitala za te banke

Izvršni odbor Narodne banke Srbije, na sednici održanoj 10. maja 2024. godine, usvojio je Odluku o utvrđivanju liste sistemski značajnih banaka u Republici Srbiji i stopa zaštitnog sloja kapitala za te banke.

U okviru svoje nadležnosti da utvrđuje mere i aktivnosti radi očuvanja i jačanja stabilnosti finansijskog sistema, a na osnovu Odluke o adekvatnosti kapitala banke („Službeni glasnik RS”, br. 103/2016, 103/2018, 88/2019, 67/2020, 98/2020, 137/2020, 59/2021, 67/2022, 137/2022, 48/2023 i 110/2023), Narodna banka Srbije najmanje jednom godišnje utvrđuje listu banaka u Republici Srbiji koje su sistemski značajne banke i stope zaštitnog sloja kapitala za te banke.

Donetom odlukom se od banaka koje su identifikovane kao sistemski značajne u Republici Srbiji zahteva da održavaju dodatni osnovni akcijski kapital u visini od 1% ili 2% rizične aktive banke, u zavisnosti od stepena njihove sistemske značajnosti.

Odluka se primenjuje od 30. juna 2024. godine.

Dodatne informacije o zaštitnom sloju kapitala za sistemski značajne banke, kao i lista sistemski značajnih banaka i stope zaštitnog sloja kapitala za te banke, mogu se videti na internet prezentaciji Narodne banke Srbije, u delu Ciljevi i funkcije / Finansijska stabilnost, Zaštitni slojevi kapitala.

Sektor za finansijsku stabilnost