17.05.2024.

Produbljivanje saradnje Narodne banke Srbije i Narodne banke Mađarske putem razmene iskustava na teme ozelenjavanja monetarne politike i finansijskog sistema

U okviru druge faze regionalnog IPA projekta „Program jačanja kapaciteta centralnih banaka Zapadnog Balkana s ciljem njihove integracije u Evropski sistem centralnih banaka”, Narodna banka Srbije započela je realizaciju bilateralne mere sa ekspertima iz Narodne banke Mađarske (Magyar Nemzeti Bank) u oblasti ozelenjavanja monetarne politike i finansijskog sistema. U prethodnim godinama centralna banka Mađarske postala je snažan zagovornik aktivnog pružanja podrške zelenoj tranziciji finansijskog sistema kako u svojoj komunikaciji, tako i sprovođenjem mera i upotrebom instrumenata iz svoje nadležnosti. Narodna banka Srbije aktivno je uključena u diskusije i analizu trendova na ove teme učešćem u međunarodnoj grupaciji centralnih banaka i regulatornih tela poznatijeg kao Mreža za ozelenjavanje finansijskog sistema (Network for Greening the Financial System – NGFS).

Prva ekspertska misija mađarske centralne banke održana je 16. i 17. maja u prostorijama Narodne banke Srbije. Tom prilikom, stručnjaci dveju centralnih banaka iz oblasti monetarne ekonomije, finansijskih tržišta, upravljanja deviznim rezervama i supervizije bankarskog sektora imali su priliku da razmene mišljenja, argumente i stavove o veoma aktuelnoj temi u svetu finansija poslednjih godina – zelenog odnosno održivog finansiranja i uloge centralnih banaka u tom procesu. Na taj način dodatno je učvršćena saradnja kolega iz Narodne banke Srbije s kolegama iz Narodne banke Mađarske, centralnih banaka dveju zemalja koje međunarodna investiciona javnost smatra uporednim (peer) zemljama.

Eksperti iz Narodne banke Mađarske predstavili su kolegama iz Narodne banke Srbije svoja iskustva u pogledu načina integracije klimatskih ciljeva u mandat centralne banke, instrumente monetarne politike i upravljanje deviznim rezervama. Pored toga, predstavljene su i druge aktivnosti koje centralna banka Mađarske preduzima kako bi pružila podršku zelenoj ekonomskoj tranziciji, kao što su različiti edukativni projekti i učešće u finansiranju pošumljavanja.

„Veoma sam ponosna na širenje saradnje koje eksperti iz Narodne banke Srbije promovišu s kolegama iz uporednih centralnih banaka regiona i sveta, koje imaju slične ciljeve i mandate. Ovakvim i sličnim inicijativama i razmenom iskustava imamo bolji uvid u veoma aktuelne teme i postižemo sinergetski efekat u analiziranju trendova u svetu monetarne politike i finansija. Narodna banka Srbije aktivno prati dešavanja u oblasti zelenog finansiranja i razgovara na te teme s domaćim bankama i relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama i nastaviće da, u okviru svojih nadležnosti, podržava odgovorno finansiranje i projekte koji treba da doprinesu ekonomskom razvoju na održivim osnovama”, istakla je povodom ove posete guverner Narodne banke Srbije Jorgovanka Tabaković.

Tokom dvodnevnih sesija govorilo se o globalnom uticaju klimatskih promena sa ekonomskog, tehnološkog, socijalnog i geopolitičkog aspekata, kao i o neophodnosti uključivanja svih subjekata na domaćem i međunarodnom nivou u proces zaštite životne sredine i razvijanja održivih i socijalno odgovornih sistema. Sa stanovišta centralnih banaka, fizički i tranzicioni rizici povezani s klimatskim promenama važni su pre svega zbog njihovog uticaja na inflaciju i finansijsku stabilnost kao osnovne ciljeve većine centralnih banaka. Predstavnici dveju centralnih banaka diskutovali su o mogućim načinima podrške zelenoj agendi i uključivanja centralnih banaka aktivnostima i funkcijama iz njihove nadležnosti u okviru monetarne politike, supervizije bankarskog sistema i upravljanja deviznim rezervama.

Zajedno smo konstatovali da je ublažavanje klimatskih rizika veoma važan globalni izazov, čije rešavanje zahteva posebnu pažnju i angažovanje, ali i opreznost zbog brojnih izazova s kojima se globalni finansijski sistem suočava na polju zelene transformacije. Razmena znanja i iskustva s mađarskim kolegama od izuzetnog je značaja, s obzirom na to da se radi o uporedivoj centralnoj banci zemlje u razvoju, koja ima svoju valutu i koja se nalazi u režimu ciljanja inflacije. S velikom pažnjom pristupićemo i nastavku realizacije bilateralne mere u oblasti ozelenjavanja monetarne politike i finansijskog sistema s kolegama iz centralnih banaka Mađarske i Italije.

Realizacija ovog projekta, koji se finansira sredstvima pretpristupnih fondova Evropske unije, a koji sprovodi Bundesbanka, zajedno sa 19 nacionalnih centralnih banaka Evropskog sistema centralnih banaka i Evropskom centralnom bankom, započela je u septembru 2022. godine i trajaće do septembra 2025. godine. Cilj programa je dalje jačanje institucionalnih kapaciteta krajnjih korisnika – centralnih banaka Zapadnog Balkana, posebno u vidu unapređenja njihovih analitičkih alata i politika, kao i prenošenje najboljih međunarodnih i evropskih standarda. Tokom trajanja projekta sprovodi se intenzivan regionalni program obuke i saradnje o ključnim pitanjima centralnog bankarstva i supervizije, s posebnim fokusom na oblasti borbe protiv pranja novca, kontrole banaka, finansijske stabilnosti, zaštite korisnika finansijskih usluga, finansijske inkluzije, sanacije banaka, komunikacije, finansijskih tržišta, informacione tehnologije, istraživanja monetarne politike, platnih sistema, statistike, evropskih integracija, politike upravljanja, računovodstva i interne revizije.

Bilateralna mera posvećena oblasti ozelenjavanja monetarne politike i finansijskog sistema sprovešće se u okviru tri misije, a pored centralne banke Mađarske, u njenoj realizaciji učestvovaće i eksperti iz Banke Italije.

Kabinet guvernera