20.05.2024.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima aprilske ankete agencije Ninamedija, inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu dana unapred smanjena su na 3,9%, sa 4,0%, koliko su iznosila u martu, čime su nastavljene tendencije opadanja kratkoročnih inflacionih očekivanja i njihovog približavanja centralnoj vrednosti cilja. Kada je reč o rezultatima poslednje, majske ankete agencije Blumberg, očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su da se kreću blizu centralne vrednosti cilja i iznosila su 3,2%.

Očekivanja privrede za godinu dana unapred ostala su na nepromenjenom nivou iz prethodne ankete i iznosila su 5,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora nalaze se unutar granica cilja Narodne banke Srbije i kreću se oko centralne ciljane vrednosti, s obzirom na to da za dve godine unapred inflaciona očekivanja iznose 3,3% (smanjenje sa 3,5% u martu) a za tri godine unapred 3,0% (smanjenje sa 3,2% u martu). Očekivana inflacija za dve godine unapred kod privrednika iznosi 5,0%, što je isti nivo kao u prethodnoj anketi, dok je očekivana inflacija za tri godine unapred na nivou od 3,8% (mart 3,5%).

Rezultati ankete o očekivanjima finansijskog sektora i privrede ukazuju na to da oba sektora očekuju dodatno ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na veb-stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku