25.05.2024.

Preminuo član Saveta guvernera Narodne banke Srbije Miladin Kovačević

Član Saveta guvernera Narodne banke Srbije, istaknuti ekonomista i direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević iznenada je preminuo danas u Beogradu u 71. godini.

Kovačević je bio član Saveta guvernera od novembra 2012. godine neprekidno u tri mandata. Ostaće upamćen po svom istaknutom javnom delovanju na polju ekonomske analize i statistike.

Miladin Kovačević rođen je 1952. u Gacku (BiH). Diplomirao je na Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu – Odsek za matematiku, opšti smer i matematičke strukture – 1976. godine. Magistrirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 1978. Doktorsku disertaciju je odbranio 1984. na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Radio je u Institutu za statistiku Saveznog zavoda za statistiku (SZS) u bivšoj Jugoslaviji od 1977. do 1986. Rukovodio je pripremama i sprovođenjem popisa stanovništva (1991), od 1986. do 1991, kao pomoćnik direktora SZS. U 1993. godini postavljen je za direktora Instituta za nacionalne račune, standarde, registre i statističku analizu (ranijeg Instituta za statistiku) pri SZS. Kao direktor Instituta pred kraj 1993. i na početku 1994. godine bio je angažovan na poslovima pripreme ekonomske politike i odgovarajućeg programa monetarne rekonstrukcije i ekonomske stabilizacije pri nekadašnjoj saveznoj vladi, čime je uveden na  područje makroekonomskih računa.

Glavni je koautor udžbenika „Teorija uzorka i planiranje eksperimenata” za odgovarajući predmet na redovnim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu, koji je štampan i prihvaćen 1991. godine. Godine 1995. izabran je za vanrednog profesora na Ekonomskom fakultetu za predmet Teorija uzorka i planiranje eksperimenata. Godine 2001, na predlog Ekonomskog fakulteta, izabran je za naučnog savetnika Ministarstva za nauku Republike Srbije. Bio je, takođe, angažovan (1991) u Komisiji za sticanje doktorata od strane Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

U 1994. godini započeo je saradnju sa Ekonomskim institutom i Institutom ekonomskih nauka u Beogradu. Angažovan je na području makroekonomskih analiza i metodologije makroekonomskih analiza i istraživanja ekonomskih kretanja i ekonomskih politika (član je redakcije, analitičar i autor priloga u mesečnom časopisu „Makroekonomske analize i trendovi”– MAT Ekonomskog instituta). Već nekoliko godina osnovna preokupacija su mu strukturne reforme u javnom sektoru.

U 2003. godini postavljen je za zamenika direktora Republičkog zavoda za statistiku Srbije sa zadatkom usklađivanja i unapređenja statističkog sistema, a od 2015. godine bio je na čelu Republičkog zavoda za statistiku. Od 2001. angažovan je na saradnji s Kancelarijom i misijama Međunarodnog monetarnog fonda. U jednom mandatu (od maja 2004. godine) bio je član Saveta Narodne banke Srbije. Član je Međunarodnog statističkog instituta (ISI) i Naučnog društva ekonomista Srbije (NDE).

U neakademskoj sferi osnovna preokupacija su mu međunarodne privredne arbitraže. U oktobru 2010. godine postavljen je na funkciju predsednika Upravnog odbora Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja, koju je obavljao do kraja te godine.

Dobio je zahvalnicu nekadašnjeg SZS 1984. godine za samo pet godina radnog staža u ovoj stručnoj ustanovi, kao najznačajnije priznanje te ustanove za doprinos razvoju statističkog sistema u bivšoj Jugoslaviji. U 2011. godini, povodom obeležavanja 138 godina izučavanja matematike kod nas, dobio je najviše priznanje (zahvalnicu) Matematičkog fakulteta u Beogradu za doprinos njegovom razvoju.

Kabinet guvernera