30.05.2024.

U prvom tromesečju 2024. nastavljen rast upotrebe mobilnog bankarstva

Početkom 2024. godine nastavio se rast upotrebe najsavremenijih oblika plaćanja u našoj zemlji. U prilog tome govori podatak da je na kraju prvog tromesečja 2024. godine ugovorenu uslugu elektronskog bankarstva imalo 4.162.300 korisnika (fizička i pravna lica i preduzetnici), što je za 9,97% više nego u prvom tromesečju 2023. godine. S druge strane, ugovorenu uslugu mobilnog bankarstva imala su 4.180.152 korisnika, ili za 19,62% više nego u prvom tromesečju 2023. godine.

Pored broja korisnika digitalnog bankarstva, porastao je i ukupan broj izvršenih transakcija. U odnosu na prvo tromesečje 2023. godine, broj plaćanja izvršenih mobilnim bankarstvom u prvom tromesečju ove godine porastao je za 24,23%. Nasuprot tome, broj plaćanja putem elektronskog bankarstva u istom periodu opao je za 5,10%, što potvrđuje zapaženo pomeranje preferencija korisnika s korišćenja računara na sve češću upotrebu mobilnog telefona za iniciranje platnih transakcija.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za prvo tromesečje 2024. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem