06.06.2024.

Veoma uspešna aukcija evroobveznica Republike Srbije – investitori pokazali izuzetno interesovanje

Republika Srbija je danas na međunarodnom finansijskom tržištu još jednom uspešno realizovala emisiju desetogodišnjih dolarskih održivih evroobveznica (Sustainability Bond), odnosno obveznica čija će sredstva biti korišćena za održive projekte u oblasti zelene agende i socijalno odgovornih aktivnosti.

Prodate su hartije u ukupnom iznosu od 1,5 milijardi dolara, dok je tražnja investitora tokom dana bila višestruko veća – premašila je iznos od 6,5 milijardi dolara.

Obimna tražnja međunarodnih investitora za evroobveznicama Republike Srbije predstavlja jasnu potvrdu njihovog poverenja u dugoročno zdrave i održive ekonomske pokazatelje naše zemlje. Nakon emisije prvih „zelenih” evroobveznica Srbije na međunarodnom tržištu 2021. godine, ovo je druga hartija sa oznakom ESG (Environmental, Social, and Governance), koju emituje naša zemlja.

S obzirom na prisutnu neizvesnost na međunarodnim tržištima, pre svega uzrokovanu geopolitičkim faktorima, ali i neizvesnošću na polju globalnih inflacionih izgleda (zbog kojih su kamatne stope u međunarodnom okruženju još uvek relativno visoke), današnja emisija evroobveznica Republike Srbije može se okarakterisati kao veoma uspešna, naročito ako se imaju u vidu sledeći parametri:
– Izuzetno visoka tražnja investitora (premašila 6,5 milijardi dolara) – preko četiri puta veća od nominalne vrednosti prodatih evroobveznica, pri čemu je interesovanje pokazalo nekoliko stotina investitora iz celog sveta (SAD, Velike Britanije, Evrope i Azije), koji su dostavili preko 250 ponuda;
– Smanjenje troškova finansiranja (zahtevane stope prinosa investitora) tokom aukcije za 40 baznih poena (0,40 procentnih poena), što je znatnije smanjenje u poređenju sa uporedivim evroobveznicama zemalja u razvoju, emitovanih od početka ove godine (32,5 baznih poena);
– Međunarodni investitori su bili spremni da prihvate i nižu stopu na srpske hartije od fer vrednovane (negativan iznos premije za novu emisiju), odnosno da pristanu na nižu stopu od one na koju ukazuju tržišna kretanja, za razliku od zemalja u regionu, kod kojih su zahtevali dodatni prinos za novu emisiju. Dolarskim evroobveznicama koje dospevaju samo jednu godinu (2033. godine) pre danas emitovanih (2034. godine) danas se trgovalo na sekundarnom tržištu uz stopu prinosa do dospeća od oko 6,25%.

„Interesovanje koje su najugledniji investitori danas pokazali za evroobveznicama naše zemlje, uprkos ambijentu visoke neizvesnosti prisutne u svetu već duže vreme, predstavlja najbolju potvrdu poverenja koje međunarodni ulagači imaju prema ekonomiji naše zemlje, ali i kontinuitetu u sprovođenju odgovarajućih ekonomskih politika”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.

Snažna tražnja investitora omogućila je da predstavnici delegacije Republike Srbije u razgovoru sa investitorima dodatno smanje troškove finansiranja (snize kamatnu stopu) za 0,4 procentna poena (tzv. tightening), čime je konačna stopa prinosa bila znatno niža u odnosu na smernice s početka aukcije. Čak i nakon najave smanjenja kamatne stope, koje je uobičajeno praćeno primetnijim smanjenjem tražnje investitora, to danas nije bio slučaj. Snažna i održiva tražnja investitora omogućila nam je da smanjenje stope prinosa tokom dana bude znatno obimnije u poređenju s prosečnim smanjenjem koje su postigle uporedive zemlje iz regiona od početka ove godine, a koje je iznosilo oko 0,32 procentna poena.

„U intenzivnim razgovorima sa investitorima u prethodnim danima, u više navrata smo isticali odlične ekonomske pokazatelje naše zemlje, rekordno visoke devizne rezerve, rezerve fiskalne i monetarne likvidnosti, kao i našu posvećenost očuvanju kontinuiteta u sprovođenju odgovarajućih ekonomskih politika, a u cilju očuvanja makroekonomske stabilnosti, koja je bila osnovni razlog visoke otpornosti naše ekonomije na šokove iz međunarodnog okruženja.

Međunarodni investitori su nas upoznali s vrlo pozitivnim stavovima kada je naša ekonomija u pitanju, neretko konstatujući da, prema njihovom mišljenju, pokazatelji Srbije ukazuju na to da naša zemlja već sada zaslužuje da bude deo zemalja investicionog ranga. Takve stavove su potvrdili i danas svojom snažnom tražnjom”, navela je guverner Jorgovanka Tabaković.
Kao i u slučaju prethodnih emisija dolarskih evroobveznica, a s ciljem smanjenja i deviznog i kamatnog rizika javnog duga, pokazujući odgovornost za njegovu održivost, Republika Srbija je zaključila i hedžing transakcije. Takvim transakcijama je obaveze po osnovu emisije dolarskih evroobveznica odmah konvertovala u obaveze u evrima. Time je, pored smanjenja izloženosti deviznom riziku kretanja dolara prema evru, smanjen i faktički trošak zaduživanja Republike Srbije, tako da on nakon hedžinga za evroobveznicu iznosi 4,75%. Ovo je izuzetan rezultat, ako se imaju u vidu stope koje su uporedive zemlje s rejtingom investicionog ranga, poput Rumunije, nedavno ostvarile prilikom svojih emisija evroobveznica (za osmogodišnje obveznice kuponska stopa – 5,25% i za trinaestogodišnje – 5,625%).

Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile su u prethodnim danima niz uspešnih razgovora s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpskim evroobveznicama pokazalo na stotine eminentnih investitora iz celog sveta, čime je postignuta značajna diversifikacija investitorske baze.

„Posebno raduje činjenica da je emisija još jednog održivog instrumenta naše zemlje na međunarodnom tržištu realizovana uz snažnu tražnju međunarodnih investitora. Pored poverenja u dobre ekonomske performanse, time pokazuju da veruju i u uspešnu realizaciju održivih ciljeva, projekata i planova koje na ovom polju ima država Srbija”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera