06.06.2024.

Rad IPS NBS sistema za maj

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u maju 2024. godine realizovano je 6.991.016 transakcija.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 225.517 sa prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 80,0 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.581,2 miliona dinara.

Sektor za platni sistem