14.06.2024.

Kupovina na internetu zadržala dugoročni trend rasta

Građani Srbije su u prvom tromesečju 2024. godine obavili 16,8 miliona kupovina na internetu karticama i elektronskim novcem, čime je potvrđen nastavak međugodišnjeg trenda rasta, koji u odnosu na isto tromesečje prethodne godine iznosi 34,8%.

Od ukupnog broja, kupovine na internetu obavljene u dinarima beleže rast od 31,3%, a vrednost pomenutih kupovina uvećana je za 32,7% u odnosu na početak 2023. godine. Posmatrano apsolutno, ovakvih transakcija je u prvom tromesečju 2024. godine ukupno bilo 11,5 miliona, a od tog broja na internet stranicama domaćih trgovaca izvršeno je preko 10,7 miliona kupovina, u vrednosti od 30,5 milijardi dinara.

Kada je reč o plaćanjima na stranim internet stranicama, zabeležen je porast broja transakcija u evrima od 50,1% (3,1 milion naspram 2 miliona plaćanja) u odnosu na prvo tromesečje 2023. godine, dok je njihova vrednost veća za 38,4% (133 miliona naspram 96,1 miliona evra). Slično, broj plaćanja u američkim dolarima na internetu beleži rast od 33,3% (2 miliona naspram 1,5 miliona plaćanja), dok je njihova vrednost veća za 29,2% (47,8 miliona naspram 37 miliona dolara) u odnosu na prvo tromesečje 2023. godine.

Posmatrani podaci pokazuju većinsko opredeljene građana Srbije za kupovinu u domaćim internet prodavnicama, što je trend koji se nastavlja i u ovom tromesečju. Napominjemo da se u skupu podataka ne nalaze kupovine plaćene pouzećem robe, s obzirom na to da Narodna banka Srbije ne raspolaže pomenutim podacima.

Naredni grafikon prikazuje dugoročni trend rasta broja kupovina na domaćim internet stranicama u dinarima i na stranim internet stranicama za kupovine obavljene u evrima, američkim dolarima i ostalim valutama.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za prvo tromesečje 2024. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem