17.06.2024.

Govor guvernera Jorgovanke Tabaković na Godišnjoj skupštini Udruženja banaka Srbije

Dame i gospodo, draga Marina, poštovane kolege bankari,

Izuzetno mi je zadovoljstvo da vas pozdravim na godišnjoj sednici Skupštine Udruženja banaka Srbije, poslovnog udruženja koje već više od 100 godina doprinosi razvoju bankarskog sektora i modernizaciji finansijskih usluga u Srbiji.

Narodna banka Srbije i Udruženje banaka Srbije čvrstim partnerstvom i saradnjom promovišu transparentnost u radu i koordinaciju međusobnih aktivnosti sa istim ciljem – očuvanjem stabilnosti bankarskog sektora Srbije i jačanjem njegove otpornosti na sve izazove.

Stabilnost finansijskog sistema predstavlja štit od ekonomskih poremećaja i promena, kao i vitalnu kariku na putu ka održivom ekonomskom razvoju. Jačanjem stabilnosti finansijskog sektora gradimo osnovu za dugoročni privredni rast i obezbeđujemo bolji standard svim našim građanima. U tom smislu, postizanje finansijske stabilnosti predstavlja kontinuiran proces. Poverenje, kao centralni element u ovoj ravni, gradimo strateškim upravljanjem rizicima i proaktivnim regulatornim pristupom.

Narodna banka Srbije već duži niz godina uspeva da pravovremenim i adekvatnim odlukama obezbeđuje i cenovnu i finansijsku stabilnost. Iskoristili smo period niske i stabilne inflacije da ojačamo finansijsku stabilnost dovodeći sve parametre na nivoe koji su znatno iznad regulatornog minimuma. Stabilnost finansijskog sistema potvrđena je i tokom poslednje četiri godine koje je obeležila višedimenzionalna kriza bez presedana i koja upravo pokazuje značaj koordinirane monetarne i makroprudencijalne politike.

Zahvaljujući fleksibilnosti našeg monetarnog okvira, neophodno zatezanje monetarnih uslova sprovodili smo postepeno i odmereno ne ugrožavajući stabilnost finansijskog sistema ni u jednom trenutku. Samim tim uspeli smo da inflaciju vratimo na opadajuću putanju i da se u maju, u skladu s našim projekcijama, vrati u granice cilja – na 4,5%. Imajući navedeno u vidu, Izvršni odbor je procenio da su se stvorili uslovi za početak ublažavanja monetarne politike putem smanjenja referentne kamatne stope, čime je posle gotovo godinu dana smanjena referentna kamatna stopa za 25 baznih poena, na nivo od 6,25%. Očekujemo da će inflacija nastaviti da usporava do kraja godine i da će se u narednoj godini kretati oko centralne vrednosti cilja.

Stabilnost deviznog kursa postala je u Srbiji nova realnost. Umesto dopuštanja značajnijih oscilacija, koje su vodile jačanju inflatornih pritisaka, neizvesnosti poslovanja, visokim kursnim razlikama u domaćoj privredi i porastu problematičnih kredita, što je bila karakteristika domaćeg tržišta pre avgusta 2012. godine, od tada pa do danas jedna od osnovnih karakteristika Narodne banke Srbije i ukupnog finansijskog sistema ostaje relativna stabilnost kursa dinara prema evru. Rekordno visok nivo deviznih rezervi, od preko 25 milijardi evra krajem maja, predstavlja bitan faktor povećanja otpornosti naše zemlje na sve potencijalne potrese iz međunarodnog okruženja.

Ekonomska aktivnost je u prvom tromesečju ubrzala na 4,7% međugodišnje, a na nivou godine očekujemo rast od 3,5%. Već od sledeće godine očekujemo njeno dodatno ubrzanje na raspon između 4% i 5%, čemu će doprineti i realizacija investicija u okviru programa „Skok u budućnost – Srbija Ekspo 2027”, smanjeni globalni inflatorni pritisci i povoljniji uslovi finansiranja. Zahvaljujući dobroj opštoj ekonomskoj situaciji u zemlji, značajan broj banaka očekuje rast kredita i privredi i stanovništvu ove i sledeće godine od preko 5%, što su izneli kao očekivanja u našoj poslednjoj anketi o kreditnoj aktivnosti. O postignutom poverenju nesumnjivo govore i rast dinarske i devizne štednje i njihovi rekordni nivoi – sa ispod 18 milijardi dinara krajem 2012. na preko 159 milijardi dinara, koliko trenutno iznosi dinarska štednja, odnosno sa 8,3 milijarde evra na 14,9 milijardi evra devizne štednje.

Svi podaci pokazuju da smo, uprkos brojnim izazovima i rizicima kojima smo kao mala i otvorena ekonomija bili izloženi u proteklom periodu, očuvali i dodatno ojačali stabilnost bankarskog sektora, što je prepoznato od strane međunarodnih investitora i rejting agencija. Agencija Standard & Poor’s je u aprilu 2024. povećala izglede Srbije za dobijanje kreditnog rejtinga investicionog ranga sa stabilnih na pozitivne, odnosno na samo pola koraka od investicionog ranga.

Kontinuiranom posvećenošću i proaktivnim pristupom Narodne banke Srbije, uz konstruktivnu saradnju bankarskog sektora, stvorili smo regulatorne pretpostavke za odobravanje brojnih olakšica u otplati kredita privrede i građana, olakšali smo građanima pristup bankarskom finansiranju i unapredili zaštitu interesa korisnika finansijskih usluga. Sve vreme govorim da su nam i uspesi zajednički, jer mi to bez poslovnih banaka ne bismo mogli da uradimo.

Stoga, kao rezultat svih preduzetih aktivnosti, bankarski sektor u Republici Srbiji ostao je stabilan, visoko likvidan i profitabilan. Svi relevantni pokazatelji poslovanja znatno su iznad propisanih minimalnih vrednosti.

Finansijski sistem Republike Srbije karakteriše izrazita bankocentričnost: poslovne banke su dominantni tržišni učesnici, sa učešćem od oko 90%. Neto aktiva bankarskog sektora kontinuirano raste i dostigla je 6.050 milijardi dinara (51,7 milijardi evra), što je činilo 74% bruto domaćeg proizvoda u aprilu 2024. godine. Na kraju marta 2024. godine, pokazatelj adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sektora iznosio je skoro 22%, uz povoljnu strukturu kapitala. Likvidnost bankarskog sektora takođe je na veoma visokom nivou, a vrednosti svih relevantnih pokazatelja konstantno se kreću znatno iznad propisanih minimalnih vrednosti. Pomenuću još i da će od juna 2024. godine banke u Srbiji biti dužne da izračunavaju i održavaju pokazatelj neto stabilnih izvora finansiranja (NSFR po Bazel III standardima). Pored usklađivanja domaće regulative s propisima koji važe u Evropskoj uniji, cilj uvođenja ovog pokazatelja jeste jačanje strukturne likvidnosti banaka.

Ipak, sve vreme smo mislili i o našim građanima i o efektu viših kamatnih stopa na njihov životni standard. Usvojili smo Odluku o privremenim merama za banke koje se odnose na stambene kredite fizičkim licima. Donošenjem ove privremene mere Narodna banka Srbije je još jednom pokazala odgovornost i preventivno delovala radi očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u neizvesnim okolnostima promenljivih kamatnih stopa, umesto da se čeka materijalizacija negativnih efekata i rast problematičnih kredita, kada bi svaka reakcija bila iznuđena i ograničenog dometa. Da su ciljevi mere ostvareni, govori činjenica da učešće problematičnih kredita u segmentu stambenih kredita ne samo da nije povećano nego je dodatno smanjeno od uvođenja mere i u aprilu iznosi 1,6%.

S tim u vezi, ono što je najvažnije istaći jeste da smo, zahvaljujući aktivnim naporima banaka na upravljanju problematičnim kreditima strateški podržanim od strane Narodne banke i Vlade Republike Srbije, uspeli da udeo problematičnih kredita održimo na istorijskom minimumu.

Takođe, iskoristila bih priliku da naglasim i da je emitovana prva emisija dugoročnih MREL obveznica, što predstavlja prvu emisiju ovakvih obveznica u regionu zapadnog Balkana. Pomenuta obveznica emitovana je u dinarima, čime se dodatno doprinosi ostvarenju ciljeva postavljenih Strategijom dinarizacije finansijskog sistema Republike Srbije. Pored toga, ovim obveznicama će se trgovati na Beogradskoj berzi, što će doprineti razvoju domaćeg tržišta kapitala.

Narodna banka Srbije pažljivo prati i analizira trendove i na domaćem, i na međunarodnom tržištu, nastavlja da unapređuje regulatorni okvir za banke radi stalnog kreiranja najpovoljnijeg ambijenta u ovoj sferi i spremni smo da u slučaju potrebe preventivno delujemo kako bi rizici po finansijsku stabilnost bili svedeni na najmanju moguću meru.

Zajedničkim naporima uspostavili smo regulatorni okvir za banke ekvivalentan onom koji se primenjuje u Evropskoj uniji. Narodna banka Srbije je, zajedno s bankama u Srbiji, svojim delovanjem obezbedila sve neophodne uslove za zdrav i stabilan bankarski sektor, koji finansira domaću ekonomsku aktivnost i pruža savremene finansijske usluge. Postignuti rezultati svedoče da smo na pravom putu, te i u narednom periodu ostajemo posvećeni pružanju podrške modernizaciji bankarskih usluga, primeni tehnoloških inovacija u poslovanju, razvoju finansijske infrastrukture i finansijskoj inkluziji, što sve zajedno doprinosi rastu naše privrede i boljem standardu građana.

Podrazumevamo nastavak uspešne i kvalitetne saradnje sa Udruženjem banaka Srbije, na čelu s Marinom Papadakis, i uvereni smo da će Udruženje svojim inicijativama i inovativnim pristupom u saradnji s Narodnom bankom Srbije doprinositi daljem razvoju bankarskog sektora Republike Srbije i unapređenju finansijskih usluga privredi i stanovništvu, uz primenu najsavremenijih pristupa upravljanju rizicima.

Srdačno vas pozdravljam i želim vam uspešnu godišnju Skupštinu Udruženja banaka Srbije.

Kabinet guvernera