20.06.2024.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete iz maja, koju je sprovela agencija Ninamedija, inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora za godinu dana unapred iznosila su 3,9%, što je nepromenjeno u odnosu na aprilsku anketu. Kada je reč o rezultatima junske ankete agencije Blumberg, očekivanja finansijskog sektora za godinu dana unapred nastavila su da se kreću blizu centralne vrednosti cilja i iznosila su 3,2%.

Očekivanja privrede za godinu dana unapred nisu se menjala i treći mesec zaredom nalaze se na nivou od 5,0%.

Srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora kreću se oko centralne vrednosti cilja Narodne banke Srbije – inflaciona očekivanja za dve godine unapred iznose 3,2% (smanjenje sa 3,3% u aprilu), a za tri godine unapred 3,0% (nepromenjena u odnosu na april). Očekivana inflacija za dve godine unapred kod privrednika smanjena je sa 5,0% u aprilu na 4,5% u maju i tako se nakon nešto više od dve godine ponovo vratila unutar granica cilja Narodne banke Srbije. Očekivana inflacija za tri godine unapred na nivou je od 4,0% (3,8% u aprilu).

Rezultati ankete o očekivanjima finansijskog sektora i privrede ukazuju na to da oba sektora očekuju dodatno ublažavanje inflatornih pritisaka u narednom periodu.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Sektor za ekonomska istraživanja i statistiku