01.07.2024.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, posmatrano u periodu januar–maj 2024. godine, nastavljen je međugodišnji rast industrijske proizvodnje, koji je iznosio 2,0% i bio je vođen rastom u prerađivačkoj industriji (2,7%) i sektoru rudarstva (9,9%), dok je u sektoru energetike zabeležena niža aktivnost za 4,3%.

Industrijska proizvodnja je u maju smanjena za 1,1% međugodišnje, pri čemu je u sektoru rudarstva zabeležen rast od 28,9% međugodišnje, a u sektoru energetike i prerađivačke industrije pad od 9,9% i 2,0% međugodišnje. Takva kretanja mogla bi se povezati s većim brojem neradnih dana početkom maja usled praznika, na šta ukazuje i desezonirani rast ukupne industrije od 2,7% i prerađivačke industrije od 2,1% u maju u odnosu na april.

Promet u trgovini na malo je u maju bio realno viši nego u istom mesecu prethodne godine za 6,6%, dok je u periodu januar–maj realno porastao za 7,7% međugodišnje. Ukupan broj dolazaka turista u maju viši je za 16,9% međugodišnje, a ukupan broj noćenja turista za 14,0%, pri čemu se posebno ističe rast dolazaka i noćenja stranih turista – broj dolazaka stranih turista je u maju povećan za 30,2%, a broj noćenja za 23,1%, međugodišnje posmatrano. U periodu januar–maj ukupan broj dolazaka turista veći je za 11,1% međugodišnje, a broj noćenja turista za 8,2% međugodišnje.

Kada je reč o spoljnotrgovinskim kretanjima, robni izvoz je u maju bio niži za 3,3% međugodišnje, dok je u periodu januar–maj i dalje bio viši za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine. S druge strane, robni uvoz je u maju bio viši za 0,6% međugodišnje posmatrano, a od početka godine zaključno s majem povećan je za 1,2% na međugodišnjem nivou.

Kabinet guvernera