02.07.2024.

Govor guvernera Jorgovanke Tabaković na svečanom obeležavanju 140 godina rada Narodne banke Srbije


Poštovani gospodine predsedniče, uvaženi predsedniče Vlade, poštovani ministri, vaše ekselencije, dragi prijatelji i kolege,

Narodna banka Srbije, čijih 140 godina postojanja danas obeležavamo, oduvek je predstavljala ogledalo države pred narodom i refleksiju naroda pred svetom.

U Srbiji je danas stabilnost postala nova realnost. U Srbiji više niko ne mora sa strepnjom da gleda u kursnu listu. Poverenje, koje nam je nužno i koje obavezuje, zaslužuje se jedino ako imate rezultate. I tu nema strategija i taktiziranja.

„Treba imati hrabrost za odmerenost.” Treba imati snage da ostaneš svoj i da istraješ i kad te osporavaju, i kad ti aplaudiraju i kad te prećutkuju... Tim zajedničkim rukopisom pišemo istoriju Srbije i Narodne banke Srbije kao njenog neraskidivog dela. U svakom mom potpisu je prepoznatljiv taj naš zajednički rukopis.

Dela, ne reči. Razmišljati i reagovati pravovremeno, ići događajima u susret, biti odlučan u sprovođenju mera i po cenu početnog nerazumevanja i zameranja pojedinim interesnim grupama – sve je to bilo neophodno da bi Narodna banka Srbije bila uspešna.

I biće nekih naizgled novih teorija koje će i globalizacija i razvoj tehnologija doneti, ali ono što se nikad ne menja jeste da radimo s ljudima i za ljude i da stabilnost nema alternativu. Jedino tako možemo da čuvamo i štitimo Srbiju.

Dozvolićete mi, jer ovakve prilike to i zahtevaju, da se zajedno podsetimo pređenog puta i na trenutak vratimo u prošlost. Od davnina je poznato da, pored tradicionalnih državnih simbola – grba, zastave i himne, duh i snagu jedne države čine njena tradicija, kultura i nacionalna valuta. Korene izgradnje našeg novčanog sistema i uspostavljanja Narodne banke Srbije kao centralne emisione institucije u Srbiji možemo tražiti još 1835. godine, kada je donesen Sretenjski ustav, koji je bio jedan od prvih u Evropi svog vremena i koji je postavio smernice i temelje za razvoj moderne države Srbije, čija je državna samostalnost, uključujući i monetarnu, bila prekinuta tokom viševekovne otomanske okupacije. Zakonom o kovanju srpske srebrne monete iz 1873. godine, koji je doneo knez Milan Obrenović, uspostavljen je domaći novčani sistem u kojem se dinar koristi kao sredstvo plaćanja, na čiju smo stabilnost danas tako ponosni.

Kada je Kneževina Srbija započela osnivanje državnih institucija koje su imale najodgovorniji zadatak – da budu temelj mlade države, jedna od njih morala je da bude i centralna banka. Pet godina nakon Berlinskog kongresa, kralj Milan Obrenović je 6. januara 1883. godine potpisao Zakon o Narodnoj banci. Time je stvorio uslove za osnivanje Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, koja je otpočela s radom na današnji dan pre 140 godina – 2. jula 1884. godine, čime je moderna srpska država počela da ulazi u privredne i finansijske tokove modernog sveta.

Kao potvrda mesta i ugleda centralne banke u državi, i njenog povećanog obima posla, 1890. godine izgrađeno je impozantno zdanje sedišta Narodne banke u Ulici kralja Petra, u kojem se danas nalazimo. Zgrada je izgrađena u stilu neorenesansnog akademizma i predstavlja jedno od najvećih i najlepših arhitektonskih zdanja u Beogradu u 19. veku.

U prethodnih 140 godina naša banka je često menjala nazive i formu. S tradicijom dugom 14 decenija pripadamo najstarijim centralnim bankama, a prateći istoriju naše institucije od osnivanja, jasno se vidi kako su sa usložnjavanjem ekonomskih odnosa rasle i odgovornosti Narodne banke Srbije, čime smo se svrstali i u grupu centralnih banaka s najvećim brojem nadležnosti.

Savremeno doba donelo je razvoj finansijskih tržišta i snažan tehnološki napredak, pa su tradicionalne funkcije centralne banke – očuvanje cenovne i finansijske stabilnosti – dopunjene novim nadležnostima, ali i novim izazovima na koje je trebalo odgovoriti.

Tokom prethodnih dvanaest godina Srbija je prešla put od zemlje koju su odlikovale monetarna i finansijska nestabilnost i neizvesnost, do zemlje koja ima inflaciju uporedivu s razvijenim zemljama, stabilnu valutu, rekordan nivo deviznih rezervi, stabilan finansijski sistem.

Kao i uvek, tako i sada, ističem da je osnova svih rezultata u ekonomskom delu – monetarne, fiskalne i finansijske stabilnosti, i privrednog rasta, u saradnji svih nosilaca ekonomske politike predvođenih predsednikom Aleksandrom Vučićem, ali pre svega u postignutoj i očuvanoj političkoj stabilnosti, upravo zahvaljujući naporima predsednika Vučića.

Aleksandrova i moja želja bila je da ja danas budem na ovom mestu kada smo odlučivali o tome ko najviše može da doprinese Srbiji, a ne kome će pripasti koja funkcija. Rezultati najbolje svedoče o tome koliko se njegov izbor pokazao dobrim. Višestruki značaj Narodne banke Srbije u tom trenutku mogao je da prepozna samo onaj koji je za nju vezan i lično i porodično.

Poštovani gospodine predsedniče, dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovani gosti,

Ponoviću i na kraju – Narodna banka Srbije, čijih 140 godina postojanja danas obeležavamo, jeste ogledalo države pred narodom i refleksija naroda pred svetom.

Sada vas pozivam da zajedno otvorimo naš inovirani Centar za posetioce i pogledamo deo arhivske građe koju poseduje Narodna banka Srbije – našu numizmatičku zbirku, koja služi kao svedočanstvo suočavanja i borbe sa izazovima poput ratova, kriza, inflacije i drugih društvenih i ekonomskih procesa, pojava i zbivanja, koje su nas pratile na često teškom putu do uspeha.

Kabinet guvernera