03.07.2024.

Rad IPS NBS sistema u junu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u junu 2024. godine realizovane su 7.005.204 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 233.507, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 83,3 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.777,1 milion dinara.

Sektor za platni sistem