04.07.2024.

Guverner Jorgovanka Tabaković: Ogroman napredak Srbije u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma

U Narodnoj banci Srbije u toku je skup kojim je zvanično počeo proces međunarodnog ocenjivanja sistema Republike Srbije protiv pranja novca i finansiranja terorizma. U pitanju je šesti krug evaluacija, koji u okviru Saveta Evrope sprovodi Komitet eksperata za evaluaciju mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma (Manival).

Guverner Jorgovanka Tabaković istakla je na početku skupa da je Republika Srbija postigla ogroman napredak u prethodnom periodu u oblasti borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Nakon prošlogodišnjeg decembarskog zasedanja Manivala i potvrde usklađenosti našeg sistema s preporukom FATF-a br. 15 o novim tehnologijama i virtuelnoj imovini, Srbija je dobila priznanje usklađenosti svojih propisa i prakse sa svih 40 međunarodnih preporuka – što je rezultat koji je u ovom trenutku ostvarilo još samo desetak drugih jurisdikcija u svetu. Guverner Jorgovanka Tabaković naglasila je da je borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma kontinuirani proces koji zavisi od svih učesnika u sistemu. „Usklađenost propisa i praksi s međunarodnim preporukama ne znači da ne treba da radimo na održavanju i stalnom popravljanju efektivnosti sistema jer je ta efektivnost od ključnog značaja i za integritet i stabilnost samog finansijskog sistema.” Narodna banka Srbije, kao jedan od nosilaca preventivnog dela sistema, pruža punu podršku svim učesnicima u sistemu, bilo putem procesa supervizije finansijskih institucija, bilo preko baza podataka i registara koje vodi.

Na početku skupa učesnicima se obratio i direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović, dok je preko video-linka učesnike pozdravila zamenica predsedavajućeg Biroa Manivala gđa Ašgik Karamanukjan.

Osnovni cilj dvodnevnog okupljanja u Narodnoj banci Srbije jeste približavanje svih standarda u ovoj oblasti, među kojima su neki i izmenjeni od poslednjeg ocenjivanja, predstavljanje metodologije FATF-a i pojašnjenje pristupa ocenjivanju koje sprovodi Manival. Zbog toga skupu neposredno prisustvuju i predstavnici Sekretarijata Manivala, koji će pružiti sva potrebna objašnjenja i preneti odgovarajuće znanje i iskustvo od značaja za predstojeće ocenjivanje. Na ovom događaju prisutno je i više od 60 predstavnika relevantnih institucija Republike Srbije i privatnog sektora, od nadležnih ministarstava i uprava, preko tužilaštva i sudova, do nadzornih organa, Uprave za sprečavanje pranja novca i Narodne banke Srbije, koji aktivno učestvuju u predstavljanju usklađenosti i efektivnosti sistema naše zemlje sa standardima u ovoj oblasti.

Kabinet guvernera