Zaštitni sloj kapitala za strukturni sistemski rizik

Zaštitni sloj kapitala za strukturni sistemski rizik (Systemic risk buffer – SRB) jeste makroprudencijalni instrument kojim se utiče na sistemske rizike dugoročne, neciklične prirode. Pored jačanja otpornosti bankarskog sektora na potencijalne šokove, SRB podstiče banke da smanje izloženost identifikovanim rizicima. Osnovna prednost SRB-a u odnosu na ostale zaštitne slojeve jeste to što je reč o veoma fleksibilnom instrumentu, odnosno ne postoje posebni kriterijumi za određivanje rizika zbog kojih bi trebalo uvesti ovaj instrument, a dozvoljeno je i uvođenje zaštitnog sloja za jednu, više ili za sve banke, s jedinstvenom ili diferenciranim stopama. Najniža stopa SRB-a iznosi 1% rizične aktive i može se uvećavati za po 0,5 p.p. Obaveza održavanja SRB-a revidira se najmanje svake druge godine.


  • Stopa: Zaštitni sloj kapitala za strukturni sistemski rizik uvodi se u visini od 3% ukupnih deviznih i devizno indeksiranih plasmana banke odobrenih privredi i stanovništvu u Republici Srbiji (Odluka)
  • Banke koje su dužne da ga održavaju: Sve banke kod kojih je učešće deviznih i devizno indeksiranih plasmana odobrenih privredi i stanovništvu u Republici Srbiji u ukupnim plasmanima te banke odobrenim privredi i stanovništvu u Republici Srbiji veće od 10%.
  • Obrazloženje: Zaštitni sloj kapitala za strukturni sistemski rizik uvodi se radi ograničavanja rizika evroizacije, koji je jedan od ključnih strukturnih, necikličnih sistemskih rizika po stabilnost finansijskog sistema Republike Srbije.
  • Datum početka primene: 30. jun 2017.
  • Izloženosti: U zaštitnom sloju kapitala za strukturni sistemski rizik priznaju se izloženosti u Republici Srbiji.