Lista obveznika pod nadzorom Narodne banke Srbije koji su dostavili obaveštenje i urednu dokumentaciju kojom se dokazuje da su ispunjeni uslovi za sprovođenje postupka video-identifikacije

  1. Raiffeisen banka a.d. Beograd
  2. Addiko bank a.d. Beograd
  3. ProCredit bank a.d Beograd
  4. Sava životno osiguranje a.d.o. Beograd
  5. Aik banka a.d Beograd
  6. Wiener Stadtische osiguranje a.d.o. Beograd
  7. 3 Bank a.d Novi Sad
  8. MCM 965 D.O.O. BEOGRAD (ČUKARICA) – Pružalac usluga povezanih s virtuelnim valutama 
  9. OTP banka a.d. Novi Sad
  10. Generali Osiguranje Srbija“ a.d.o. Beograd