Preporuke FATF i Metodologija za procenu tehničke usklađenosti s preporukama FATF i delotvornosti sistema SPN/FT

Radi upoznavanja s međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, obezbeđeni su prevodi dokumenata koje je sačinio FATF (engl. Financial Action Task Force) – Međunarodni standardi za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i širenja oružja za masovno uništenje – Preporuke FATF i Metodologija za procenu tehničke usklađenosti s preporukama FATF i delotvornosti sistema SPN/FT.

Preporuke FATF definišu okvir mera koje države treba da primenjuju kako bi sprečile pranje novca i finansiranje terorizma, kao i finansiranje širenja oružja za masovno uništenje. Preporuke FATF, stoga, definišu međunarodni standard koji države treba da sprovode putem mera prilagođenih njihovim konkretnim okolnostima.

Prevodu navedenog dokumenta možete pristupiti putem sledećeg linka:

S druge strane, Metodologija predstavlja osnov za sprovođenje procena tehničke usklađenosti s Preporukama FATF, kao i za ocenu nivoa delotvornosti nacionalnog sistema za sprečavanje pranja novca / suzbijanje finansiranja terorizma (SPN/FT). Sastoji se iz tri dela:

  • prvi deo predstavlja uvod, u kome su navedeni pregled Metodologije procene, polazne informacije i način na koji će se metodologija koristiti za sprovođenje evaluacija/procena;
  • u drugom delu definisani su kriterijumi za procenu tehničke usklađenosti sa svakom od preporuka FATF;
  • u trećem delu definisani su ishodi, pokazatelji, podaci i drugi faktori koji se koriste za procenu delotvornosti sprovođenja Preporuka FATF.

Prevodu navedenog dokumenta možete pristupiti putem sledećeg linka:

Ukazujemo na to da navedeni prevodi ne obuhvataju najnovije izmene preporuka iz 2019. godine, zbog čega je potrebno uzeti u obzir i originalnu verziju na engleskom jeziku.

Navedenom dokumentu možete pristupiti putem sledećeg linka: