Osnivanje banke, dozvole za rad i ostale saglasnosti

U vezi s primenom odredaba Zakona o bankama („Službeni glasnik RS”, br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) i Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o bankama koje se odnose na davanje preliminarnog odobrenja, dozvole za rad banke i pojedinih saglasnosti i odobrenja Narodne banke Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 82/2015 i 29/2018), Narodna banka Srbije objavljuje:

  • Uputstvo za podnošenje zahteva Narodnoj banci Srbije za davanje preliminarnog odobrenja za osnivanje banke, dozvole za rad banke i saglasnosti na akta osnivačke skupštine;
  • Uputstvo za podnošenje zahteva Narodnoj banci Srbije za davanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasništva u banci – kupovina banke koja ima dozvolu za rad Narodne banke Srbije;
  • Uputstvo za podnošenje zahteva Narodnoj banci Srbije za davanje prethodne saglasnosti na imenovanje članova upravnog odnosno izvršnog odbora.

Praksa je pokazala da je licima zainteresovanim za dobijanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije za osnivanje banke, kupovinu banke, za članstvo u upravnom i izvršnom odboru problem predstavljalo pribavljanje kompletne dokumentacije koja se podnosi uz zahtev, kao i razumevanje sadržine pojedinih propisanih dokumenata. Stoga su uputstva napisana iz ugla podnosioca zahteva, odnosno na samom početku dati su podaci o fazama postupka, rokovima odlučivanja i ostalim pojedinostima, da bi zatim bio izložen spisak dokumentacije koja se podnosi uz određeni zahtev, dok su na kraju dati uslovi koje podnosilac zahteva mora da ispuni. Takođe, svako od uputstava prati određeni broj priloga, koji su dostupni za preuzimanje. Pojedini prilozi sadrže smernice za izradu konkretnog dokumenta koji se podnosi uz odgovarajući zahtev, dok ostali predstavljaju obrasce za donošenje odgovarajućih odluka ili pojedinih izjava.

Verujemo u to da će objavljivanje ovih dokumenata unaprediti praksu i omogućiti zainteresovanim licima bolje razumevanje propisa, a time strankama olakšati postupak i učiniti ga efikasnijim.