Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Ovaj kanal komunikacije namenjen je isključivo neposrednom informisanju građana. Pitanja u vezi sa zaštitom korisnika usluga koje pružaju institucije čiji rad nadzire Narodna banka Srbije (banka, društvo za osiguranje, davalac finansijskog lizinga, društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, pružalac platnih usluga ili izdavalac elektronskog novca), kao i u vezi s drugim oblastima iz nadležnosti NBS možete postaviti isključivo putem ovog formulara.

Na pitanja postavljena ovim putem odgovor će biti upućen na naznačenu imejl adresu.

Narodna banka Srbije će razmotriti vaše pitanje i u najkraćem roku vam dostaviti odgovor, osim ako ste postavili pitanje neprimerenog sadržaja ili se niste identifikovali.

Pritužbu, odnosno prigovor na rad finansijske institucije podnosite ovde.

 

Sva polja označena sa * su obavezna.
 

Napomena:

Podnošenjem pitanja putem ovog formulara dajete pristanak na obradu vaših podataka o ličnosti koje ste u njemu naveli i, pod punom odgovornošću, potvrđujete da su svi podaci koje ste naveli istiniti, potpuni i u okvirima vaših saznanja, te da niste zatajili bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odgovor Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije zadržava pravo da odgovor uskrati licu koje se lažno predstavlja, odnosno licu za koje se ustanovi da na drugi način zloupotrebljava ovaj kanal komunikacije.

Podatke o ličnosti koje nam dostavljate putem ovog formulara Narodna banka Srbije koristi prevashodno radi uspostavljanja komunikacije s vama, odnosno radi adekvatne pripreme i dostavljanja odgovora na pitanje koje ste postavili, i to u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti.