Numizmatički novac i komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca

Narodna banka je od 1968. godine, kada je započela izdavanje numizmatičkog novca, do danas izdala 24 emisije numizmatičkog novca.

Numizmatički novac izdaje se povodom istorijskog, naučnog, kulturnog, sportskog ili humanitarnog događaja, koji je od značaja za državu ili ima međunarodni karakter.

Numizmatički novac

Srebrni kovani novac

Komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca

Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 600,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 1.100,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 300,00 dinara.

Cena jednog kompleta iznosi 720,00 dinara.

Komercijalna pakovanja opticajnog kovanog novca za 2020. godinu

Cena jednog kompleta iznosi 1.100,00 dinara.