Prezentacija obuke za ručnu proveru autentičnosti i obradu novčanica i kovanog novca koji glase na evro (Odluka o postupanju s novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan “Sl. glasnik RS”, br. 111/2017)

UPOZORENjE:

  1. Sadržaj ove prezentacije namenjen je isključivo za potrebe obuke zaposlenih u skladu sa odlukom Narodne banke Srbije kojom se reguliše postupanje sa novcem za koji postoji sumnja da je falsifikovan;
  2. Zabranjeno je fotografisanje, preuzimanje, umnožavanje, rasturanje, menjanje i korišćenje ove prezentacije ili njenih delova u bilo koje svrhe osim one navedene pod 1. Zabranjeno je i štampanje, osim dva dokumenta i to „Test za instruktore“ i „Rešen test za instruktore“, isključivo za potrebe provere znanja zaposlenih koji su pohađali obuku;
  3. Zloupotreba se kažnjava po zakonu.