Arhiv

Narodna banka Srbije poseduje arhivsku građu od izuzetnog kulturno-istorijskog značaja u kontinuitetu od osnivanja Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije, 1884. godine, do današnjih dana. Ta dokumentacija svedok je ne samo istorije Narodne banke, kao, nesumnjivo, izuzetno važne državne ustanove, već i same države, njenog razvoja, evropeizacije i modernizacijskih procesa kroz koje je prolazila. Istorija Narodne banke ispunjena je ekonomsko-finansijskim radom, koji je uticao i na koji su uticale društveno-političke promene, ali i različita širina delovanja (Kraljevina Srbija, Kraljevina Jugoslavija, period nemačke okupacije, SFRJ, SRJ, SCG, Republika Srbija), čime se ona uključuje u red istorijski najzanimljivijih emisionih i centralnih banaka Evrope.

 

Digitalni arhiv

Radi zaštite i korišćenja dokumentarnog i drugog izvornog materijala Narodne banke Srbije, Arhiv Narodne banke Srbije započeo je prosec njegove digitalizacije. Prvi takav projekat bilo je digitalizovanje Srpskih novina za period 1883-1919.

Digitalni arhiv Narodne banke Srbije jeste otvorena zbirka digitalizovane kulturne baštine koja se periodično dopunjuje. U ovom trenutku ta zbirka sadrži seriju Srpskih novina, objavljenih u periodu 1834-1919. godina i seriju Godišnjih izveštaja Privilegovane narodne banke Kraljevine Srbije za godine 1884-1920.

Oko 16.800 brojeva Srpskih novina, snimljenih na skoro 80.000 slika, pretraživo je po godini, mesecu i datumu izlaženja, a Godišnji izveštaji, izvorno štampani u 31 knjizi, pretraživi su po godini na koju se izveštaj odnosi.