Globalni dogovor Ujedinjenih nacija

http://www.ungc.rs

http://www.unglobalcompact.org

Globalni dogovor Ujedinjenih nacija, posvećen promovisanju društveno odgovornog poslovanja, s preko 21.000 članova iz više od 160 zemalja, najmasovnije je dobrovoljno udruženje na svetu. Sve više je onih koji i u sve konkurentnijoj privredi Srbije prepoznaju značaj činjenice da društveno odgovorna poslovna praksa predstavlja mogućnost za unapređenje poslovnih rezultata. Narodna banka Srbije je ne samo jedan od osnivača Globalnog dogovora u Srbiji već i aktivni član ove inicijative.

Globalni dogovor čini praktično okvir za razmenu stručnih znanja i unapređenje poslovne prakse članica Globalnog dogovora posvećenih integraciji osnovnih i univerzalno prihvaćenih načela iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije. Globalni dogovor nije regulatorno telo. Udruženje ne kontroliše, ne nameće i ne vrednuje ponašanje ili akcije pojedinih članica. Umesto toga, Globalni dogovor se oslanja na odgovornost, transparentnost i utemeljeni poslovni interes preduzeća, organizacija iz nevladinog sektora, udruženja i akademskih institucija sa osnovnim ciljem iniciranja i razmene znanja o konkretnim akcijama koje u praksi promovišu i primenjuju osnovna načela društvene odgovornosti.

Deset principa Globalnog dogovora iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije zasnivaju se na:

 • Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava,
 • Deklaraciji Međunarodne organizacije rada o fundamentalnim principima i pravima na radu i
 • eklaraciji o životnoj sredini i razvoju, kao i Konvenciji Ujedinjenih nacija protiv korupcije.

Globalni dogovor od svojih članica očekuje da prihvate, podrže i promovišu, u okviru njihove delatnosti, sledeće osnovne vrednosti iz oblasti zaštite ljudskih i radnih prava, zaštite životne sredine i borbe protiv korupcije:

 • Zaštita ljudskih prava – Poslovni subjekti treba da:
  • Princip 1: poštuju i podrže zaštitu međunarodno priznatih ljudskih prava i
  • Princip 2: obezbede da se ne krše ljudska prava tokom njihovog poslovanja.
 • Zaštita radnih prava – Poslovni subjekti treba da pružaju podršku:
  • Princip 3: slobodi udruživanja i efektivnoj primeni prava na kolektivno pregovaranje,
  • Princip 4: eliminaciji svih vrsta prinudnog i prisilnog rada,
  • Princip 5: zabrani zapošljavanja dece i
  • Princip 6: eliminaciji diskriminacije na radnom mestu.
 • Zaštita životne sredine – Poslovni subjekti treba da:
  • Princip 7: odgovorno pristupaju životnoj sredini,
  • Princip 8: promovišu projekte koji štite životnu sredinu i
  • Princip 9: učestvuju u razvoju tehnologije koja ne nanosi štetu životnoj sredini.
 • Borba protiv korupcije
  • Princip 10: Preduzeća treba da se bore protiv korupcije na svakom nivou, uključujući iznuđivanje i podmićivanje.

U Srbiji Globalni dogovor postoji od 6. decembra 2007. godine i broji više od 40 članica.