26.02.2021.

Kretanje ekonomske i spoljnotrgovinske aktivnosti

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, industrijska proizvodnja je u januaru 2021. zabeležila međugodišnji rast od 2,5%, čemu je u najvećoj meri doprineo rast sektora energetike (11,7% međugodišnje), dok je neznatan rast ostvaren i u proizvodnji prerađivačke industrije (0,1% međugodišnje) i u sektoru rudarstva (0,2% međugodišnje). Uprkos globalnom širenju pandemije, industrijska proizvodnja je porasla i na mesečnom nivou – u januaru 2021. godine, u odnosu na decembar 2020, industrijska proizvodnja je zabeležila rast od 1,3% desezonirano.

U okviru prerađivačke industrije, međugodišnji rast je zabeležilo 13 od 24 oblasti. Najveći pozitivan doprinos potekao je od proizvodnje derivata nafte i električne opreme, dok je u suprotnom smeru delovala proizvodnja metalnih proizvoda i motornih vozila.

Kada je reč o uslužnim sektorima, promet u trgovini na malo u januaru 2021. realno je porastao za 3,2% međugodišnje, dok je broj noćenja domaćih turista smanjen za 10,7% međugodišnje. Istovremeno, broj noćenja stranih turista bio je niži za 66,9% međugodišnje.

Prema podacima Ankete o radnoj snazi, stopa nezaposlenosti se u četvrtom tromesečju 2020. zadržala na jednocifrenom nivou i iznosila je 9,9%, što je za 0,2 procentna poena iznad stope nezaposlenosti u četvrtom tromesečju 2019. Povećanje stope nezaposlenosti posledica je pada stope neformalne zaposlenosti. Istovremeno, stopa zaposlenosti iznosila je 49,7%, što je nepromenjeno u odnosu na četvrto tromesečje 2019. godine.

 

Kabinet guvernera