12.04.2021.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u martu

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju marta iznosile su 14.275,5 miliona evra, što je za 852,8 miliona evra više nego u februaru.

Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 141% i više od šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju marta iznosile su 11.871,9 miliona evra i za 879,2 miliona evra povećane su u odnosu na kraj prethodnog meseca.

Povećanje bruto deviznih rezervi u martu rezultat je prvenstveno priliva po osnovu emitovanja dvanaestogodišnje evroobveznice Republike Srbije u evrima (970,9 miliona evra), obveznice do sada najduže ročnosti, na međunarodnom finansijskom tržištu krajem februara, u nominalnom iznosu od 1,0 milijardi evra po kuponskoj stopi od 1,65% i stopi prinosa 1,92%. Pored pomenute prodaje evroobveznice, neto prilivi u devizne rezerve tokom marta ostvareni su i po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (ukupno 88,1 milion evra). Navedeni prilivi bili su više nego dovoljni da pokriju odlive po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti (162,6 miliona evra), aktivnosti Narodne banke Srbije na domaćem deviznom tržištu (neto efekat po osnovu svop transakcija – 113,0 miliona evra) i odlive po drugim osnovima (ukupno neto 88,0 miliona evra).

Na povećanje deviznih rezervi u martu dodatno je uticao pozitivan efekat tržišnih faktora u neto iznosu od 157,4 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u martu iznosio je 468 miliona evra i bio je za 13 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu. U prva tri meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.525,8 miliona evra.

U martu, kao i od početka ove godine, vrednost dinara prema evru gotovo je nepromenjena. Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u martu kupila i prodala isti iznos deviza (po 45,0 miliona evra). Posmatrano od početka godine, Narodna banka Srbije je, radi održavanja relativne stabilnosti na deviznom tržištu, neto prodala 50 miliona evra.

Kabinet guvernera