23.04.2021.

Istina pre i iznad svega – Narodna banka Srbije kategorično odbacuje navode advokatske kancelarije „BDK”

U vezi s tekstom objavljenim na internet stranici advokatske kancelarije „BDK”, u kome se na netačan način komentariše mišljenje Narodne banke Srbije da nije moguće zalaganje novčanog potraživanja koje jedan rezident (lice A) ima prema drugom rezidentu (lice B), u korist založnog poverioca nerezidenta (lice V), koje je objavljeno na internet stranici Narodne banke Srbije, ukazujemo na sledeće:

Citirano mišljenje Narodne banke Srbije nije dato u kontekstu davanja sredstava obezbeđenja po kreditnim poslovima sa inostranstvom, dok se tekst advokatske kancelarije „BDK” odnosi upravo na zalogu po kreditnom poslu sa inostranstvom. Uz to, pogrešno se navodi da se radi o novom restriktivnom stavu Narodne banke Srbije koji je u suprotnosti s dugogodišnjom praksom obezbeđivanja prekograničnog finansiranja na tržištu.

Šta je istina? Rezidenti – pravna lica mogu slobodno da daju sredstva obezbeđenja po kreditnom zaduženju u inostranstvu, kao što je propisano članovima 18. i 23. Zakona o deviznom poslovanju. S tim u vezi, rezident može da uspostavi sredstvo obezbeđenja po kreditnom zaduženju u korist nerezidenta na svojoj imovini, uključujući i svoja potraživanja prema rezidentima ili nerezidentima. Budući da se sredstva obezbeđenja po kreditnom zaduženju u inostranstvu aktiviraju samo kada dužnik ne izmiruje dospele obaveze, u slučaju aktiviranja zaloge na potraživanju rezidenta – dužnika prema drugom rezidentu ne bi se povećao spoljni dug, s obzirom na to da bi se na taj način izmirio postojeći dug prema inostranstvu po kreditnom, tj. kapitalnom poslu.

Narodna banka Srbije kategorično odbacuje navode advokatske kancelarije „BDK”, a da joj pritom nije jasno šta je njihov motiv da se javnost dovede u zabludu. Svakim svojim propisom, odlukom i aktivnošću Narodna banka Srbije doprinosi monetarnoj i finansijskoj stabilnosti naše zemlje i podržava njen zdrav i održiv ekonomski razvoj. To je istina.

Kabinet guvernera