18.06.2021.

Rezultati majske ankete o inflacionim očekivanjima

Kratkoročna i srednjoročna inflaciona očekivanja finansijskog sektora i privrede, prema rezultatima majske ankete, kreću se u granicama cilja (3 ± 1,5%).

Finansijski sektor očekuje da će inflacija u maju naredne godine iznositi 2,5%, dok privrednici očekuju nešto nižu inflaciju, na nivou od 2,0%.

Kada je reč o srednjoročnim inflacionim očekivanjima (za maj 2023. i 2024. godine), ona se kod finansijskog sektora, slično kratkoročnim, kreću oko nivoa od 2,5%, dok su očekivanja privrednika nešto niža i iznose 1,7%.

Postignuta usidrenost inflacionih očekivanja doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera