13.12.2021.

Nastavlja se snižavanje trgovačke naknade pri plaćanju platnim karticama

Narodna banka Srbije obaveštava javnost da se nastavlja trend snižavanja naplaćene trgovačke naknade kod transakcija platnim karticama (naknade koju trgovac plaća banci s kojom je ugovorio prihvatanje platnih kartica na prodajnom mestu).

U trećem tromesečju 2021. godine prosečna naplaćena trgovačka naknada na fizičkim prodajnim mestima iznosila je 1,06%, a na internet prodajnim mestima 1,14%.

U odnosu na drugo tromesečje 2021. godine, prosečna naplaćena trgovačka naknada na fizičkim prodajnim mestima manja je za 0,01 procentni poen, a na internet prodajnim mestima za 0,05 procentnih poena. Od donošenja Zakona o međubankarskim naknadama i posebnim pravilima poslovanja kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica, prosečna naplaćena trgovačka naknada na fizičkim prodajnim mestima manja je za 0,86 procentnix poena, a na internet prodajnim mestima za 1,16 procentnih poena.

Trend snižavanja trgovačke naknade odražava se i na rast broja prodajnih mesta na kojima se može platiti platnim karticama, pa je broj POS terminala sa 109.787 na kraju drugog tromesečja 2021. porastao na 111.444 na kraju trećeg tromesečja 2021. godine, a broj internet prodajnih mesta je, u istom periodu, sa 2.492 porastao na 2.970 i očekuje se da će ovaj rast biti nastavljen i u narednom periodu. Od donošenja navedenog zakona, broj POS terminala je porastao za 34.604, a broj internet prodajnih mesta za 2.276.

Pored regulatornih mera koje je preduzela, Narodna banka Srbije, kao operator nacionalnog kartičnog sistema DinaCard, omogućava da troškovi kartičnih plaćanja nacionalnom platnom karticom budu znatno niži od troškova koje generiše svako plaćanje internacionalnim kartičnim brendovima.

Sektor za platni sistem