14.03.2022.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u februaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije su na kraju februara iznosile 15.561,5 miliona evra i bile su za 549,3 miliona evra niže nego na kraju prethodnog meseca. Deviznim rezervama na ovom nivou obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 134 odsto i šest meseci uvoza robe i usluga, što je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve i drugim osnovima) na kraju februara iznosile su 12.947,9 miliona evra i u odnosu na kraj prethodnog meseca bile su niže za 529,7 miliona evra.

Na smanjenje bruto deviznih rezervi Narodne banke Srbije uticale su aktivnosti Narodne banke Srbije na međubankarskom deviznom tržištu radi očuvanja stabilnosti na tom tržištu (530,0 miliona evra), zatim neto razduženje države (107,7 miliona evra) po osnovu kredita i deviznih hartija od vrednosti emitovanih na domaćem finansijskom tržištu, kao i neto povlačenje devizne obavezne rezerve banaka i ostala plaćanja za potrebe države (ukupno 89,3 miliona evra).

Neto prilivi u devizne rezerve ostvareni su po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima (ukupno 69,4 miliona evra).

Neto tržišni efekti su u februaru bili pozitivni u iznosu od 108,3 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 573,7 miliona evra i bio je za 42,6 miliona evra veći nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine, u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1.104,8 miliona evra.

U februaru, kao i od početka godine, dinar je blago nominalno oslabio prema evru (za 0,1%). Povećana tražnja za devizama rezultat je nastavka intenzivnije kupovine deviza od strane uvoznika energenata, prisutne od oktobra 2021, kao i pojačane globalne neizvesnosti usled geopolitičke krize u Ukrajini. Radi očuvanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru, Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu u februaru neto prodala 605 miliona evra, a od početka godine je neto prodala 945 miliona evra.

Kabinet guvernera