20.06.2022.

Rezultati ankete o inflacionim očekivanjima

Prema rezultatima ankete agencije Ipsos, kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora i privrede beleže umereni rast u maju u odnosu na prethodnu anketu i iznose 6,0%. Na nešto nižem nivou su kratkoročna inflaciona očekivanja predstavnika finansijskog sektora prema rezultatima  ankete agencije Blumberg iz juna i iznose 5,5%. Rast inflacionih očekivanja može se povezati s daljim rastom globalne neizvesnosti i njenim uticajem na kretanje svetskih cena energenata i primarnih proizvoda.

Kada je reč o inflacionim očekivanjima za dve i tri godine unapred, ona su i kod finansijskog sektora i kod privrede niža od kratkoročnih očekivanja, pri čemu su očekivanja finansijskog sektora nepromenjena u odnosu na prethodnu anketu – 4,0% za dve i 3,5% za tri godine unapred. Srednjoročna očekivanja privrednika iznose 5,0% za dve godine unapred i 4,0% za tri godine unapred.

Rezultati ankete koji se odnose na dve i tri godine unapred mogli bi da ukazuju na to da i finansijski sektor i privreda očekuju smanjenje inflatornih pritisaka sa stabilizacijom kretanja na međunarodnim robnim tržištima.

Usidrenost srednjoročnih inflacionih očekivanja, u čijoj se osnovi nalazi stabilnost deviznog kursa, doprinosi povećanju efikasnosti monetarne politike u održavanju niske, stabilne i predvidive inflacije u srednjem roku, što je jedan od neophodnih preduslova održivog privrednog rasta.

Radi transparentne komunikacije s javnošću, Narodna banka Srbije od maja 2015. redovno mesečno izveštava o inflacionim očekivanjima finansijskog sektora, privrede, sindikata i stanovništva. Izveštaj o rezultatima ankete o inflacionim očekivanjima i prateći materijali (vremenske serije, metodologija istraživanja i anketni upitnik) dostupni su na internet stranici Narodne banke Srbije u odeljku Publikacije.

Kabinet guvernera