05.01.2023.

Rad IPS NBS sistema u decembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 31 dan u decembru 2022. godine realizovane su 5.267.453 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 169.918, s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 56,2 milijarde dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 1.813,0 miliona dinara.

Sektor za platni sistem