19.01.2023.

Investitori još jednom pokazali poverenje prema Republici Srbiji – uspešan izlazak naše zemlje na međunarodno tržište

Republika Srbija je danas na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala dve emisije evroobveznica u dolarima (dual-tranche). Izdate su evroobveznice ročnosti pet godina i deset godina u ukupnom iznosu od 1,75 milijardi dolara (750 miliona dolara na pet godina i 1.000 miliona dolara na deset godina). Kombinovana tražnja investitora za ovim hartijama premašila je tokom dana iznos od 11 milijardi dolara, što predstavlja jasnu potvrdu poverenja međunarodnih investitora u dugoročno zdrave i održive ekonomske pokazatelje naše zemlje.
 
Evroobveznica ročnosti pet godina emitovana je uz kuponsku stopu od 6,25%, dok je evroobveznica ročnosti deset godina emitovana uz kuponsku stopu od 6,50%. S obzirom na okolnosti na međunarodnom finansijskom tržištu, koje odlikuje visok nivo kamatnih stopa (kao reakcija na globalne inflatorne pritiske), današnje emisije evroobveznica Republike Srbije mogu se okarakterisati kao veoma uspešne, naročito ako se imaju u vidu sledeći parametri:
 
– Izuzetno visoka tražnja investitora (premašila 11 milijardi dolara) – preko šest puta veća od nominalne vrednosti prodatih evroobveznica, pri čemu je interesovanje pokazalo oko 500 investitora iz celog sveta (SAD, Velike Britanije, Evrope i Azije);
 
- Smanjenje troškova finansiranja (zahtevane stope prinosa investitora) tokom aukcije za 45 baznih poena (0,45 procentnih poena), što je značajnije smanjenje u odnosu na uporedive evroobveznice zemalja iz okruženja emitovanih tokom ovog meseca;
 
- Međunarodni investitori su bili spremni da prihvate i nižu stopu na srpske hartije od „fer vrednovane” (negativan iznos premije za novu emisiju), odnosno da pristanu na nižu stopu od tržišne, za razliku od zemalja u regionu, kod kojih su zahtevali dodatni prinos za novu emisiju;
 
„Činjenica da za Republiku Srbiju kontinuirano postoji ogromno interesovanje najuglednijih investitora, čak i u ambijentu višestruke krize koja je pogodila svet u prethodnoj godini dana, govori o visokom poverenju koje kreatori ekonomskih politika u našoj zemlji uživaju u investicionoj javnosti, odnosno o uverenosti investitora da Srbija čuva ukupnu makroekonomsku stabilnost”, istakla je guverner Jorgovanka Tabaković.
 
Snažna tražnja investitora omogućila je da predstavnici delegacije Republike Srbije u razgovoru sa investitorima dodatno smanje troškove finansiranja (snize kamatnu stopu) za 0,45 procentnih poena u slučaju obeju hartija (tzv. tightening), čime je konačna stopa prinosa bila znatno niža u odnosu na smernice s početka aukcije. Smanjenje stope prinosa tokom dana obimnije je u poređenju s prosečnim smanjenjem koje su postigle uporedive zemlje iz regiona u prethodnim danima (poput Mađarske i Rumunije), a koje je iznosilo oko 0,20 procentnih poena.
 
„U razgovorima sa investitorima prethodnih dana isticali smo da srpsku ekonomiju karakterišu dve ključne reči: stabilnost i pripremljenost – stabilnost domaćih prilika u ambijentu globalnih neizvesnosti i pripremljenost unapred za potencijalne šokove iz međunarodnog okruženja. Ovakvo mišljenje dele i međunarodni investitori, s obzirom na to da su oni danas pristali na stope prinosa na srpske hartije koje su povoljnije ili na nivou onih koje su u prethodnim danima prihvatali u slučaju pojedinih zemalja iz regiona, investicionog ranga i članica Evropske unije”, naglasila je guverner Jorgovanka Tabaković.
 
S ciljem smanjenja i deviznog i kamatnog rizika javnog duga, pokazujući odgovornost za njegovu održivost, Republika Srbija je zaključila i hedžing transakcije, tj. obaveze po osnovu emisije dolarskih evroobveznica odmah je konvertovala u obaveze u evrima. Time je, pored smanjenja izloženosti deviznom riziku kretanja dolara prema evru, smanjen i faktički trošak zaduživanja Republike Srbije, tako da on nakon hedžinga za petogodišnju obveznicu iznosi šestomesečni EURIBOR uvećan za 2,9 p.p., a za desetogodišnju obveznicu šestomesečni EURIBOR uvećan za 3,1 p.p.
 
Delegacije Narodne banke Srbije i Ministarstva finansija obavile su u prethodnim danima niz uspešnih razgovora s međunarodnim investitorima i finansijskim institucijama, zahvaljujući čemu je na današnjoj aukciji interesovanje za srpskim evroobveznicama pokazalo oko 500 eminentnih investitora iz celog sveta, čime je postignuta značajna diversifikacija investitorske baze. Deo prikupljenih sredstava biće iskorišćen za otplatu postojećih dugova, dok bi drugi deo služio za obezbeđenje nastavka rasta naše ekonomije, pri čemu ni u jednom trenutku neće biti dovedena u pitanje održivost javnog duga.
 
„Rezultati današnje aukcije pokazuju još jednom da i u ambijentu visoke globalne neizvesnosti, međunarodni tržišni ulagači posmatraju Republiku Srbiju kao zemlju čiji je kreditni rejting faktički investicionog ranga, odnosno da čvrsto veruju da i Republika Srbija pripada ovom kredibilnom društvu zemalja s niskim stepenom rizičnosti ulaganja”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

 

Kabinet guvernera