13.02.2023.

Stanje deviznih rezervi i kretanja na međubankarskom deviznom tržištu u januaru

Bruto devizne rezerve Narodne banke Srbije na kraju januara iznosile su 20.913,3 miliona evra, što je njihov najviši nivo krajem meseca od kada se prate podaci na ovaj način (od 2000. godine). U toku januara bruto devizne rezerve povećane su za 1.497,6 miliona evra.

Ovim nivoom deviznih rezervi obezbeđuje se pokrivenost novčane mase M1 od 182 odsto i 5,8 meseci uvoza robe i usluga, što je skoro dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Neto devizne rezerve (bruto devizne rezerve umanjene za devizna sredstva banaka po osnovu obavezne rezerve, obaveza prema Međunarodnom monetarnom fondu po osnovu aranžmana i drugim osnovima) na kraju januara iznosile su 16.972,3 miliona evra i u odnosu na kraj prethodne godine bile su više za 1.546,7 miliona evra.

Povećanje bruto deviznih rezervi u januaru rezultat je prvenstveno priliva po osnovu prodaje državnih hartija od vrednosti, u ukupnom iznosu od 1.631,5 miliona evra, emitovanih na domaćem i međunarodnom finansijskom tržištu. Republika Srbija je na međunarodnom finansijskom tržištu realizovala dve emisije evroobveznica ročnosti pet i deset godina u ukupnom iznosu od 1.594,0 miliona evra. Neto prilivi ostvareni su i po osnovu upravljanja deviznim rezervama, donacija i po drugim osnovima u ukupnom iznosu od 86,9 miliona evra.

Na povećanje deviznih rezervi u januaru dodatno je uticao i pozitivan efekat faktora na međunarodnom tržištu u neto iznosu od 39,9 miliona evra, a u najvećoj meri rezultat je rasta cene zlata za oko 6,2%, dok je u suprotnom smeru delovalo slabljenje dolara prema evru za oko 1,8%.

Odlivi iz deviznih rezervi ostvareni su po osnovu neto razduženja države na ime deviznih kredita i hartija od vrednosti (ukupno 114,0 miliona evra), zatim po osnovu povlačenja devizne obavezne rezerve banaka i po drugim osnovama (ukupno 94,2 miliona evra). Po osnovu intervencija Narodne banke Srbije ostvaren je neto odliv u iznosu od 15 miliona evra.

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u januaru iznosio je 711,8 miliona evra i bio je za 286,6 miliona evra manji nego u prethodnom mesecu.

U januaru je vrednost dinara prema evru gotovo nepromenjena, a Narodna banka Srbije je na međubankarskom deviznom tržištu neto prodala 225 miliona evra radi održavanja relativne stabilnosti kursa dinara prema evru.

Kabinet guvernera