04.10.2023.

Rad IPS NBS sistema u septembru

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u septembru realizovane su 5.723.282 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 190.776 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,1 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 62,6 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.087,6 miliona dinara.

Sektor za platni sistem