06.10.2023.

Agencija Standard & Poor’s zadržala kreditni rejting Srbije na korak do investicionog

Rejting agencija Standard & Poor’s donela je odluku da zadrži kreditni rejting Republike Srbije na nivou BB+, uz stabilne izglede za njegovo dalje povećanje. Time se Srbija i dalje nalazi na korak do dobijanja investicionog rejtinga, uprkos nepovoljnim efektima sukoba u Ukrajini, usporavanju eksterne tražnje, kao i još uvek visokoj, mada opadajućoj, globalnoj inflaciji.
 
U svom izveštaju agencija Standard & Poor’s posebno ističe sledeće:

  • Rejting Srbije podržan je umerenim nivoom javnog duga i kredibilnim okvirom monetarne politike.
  •  Inflacija će značajno pasti od 2024. godine, zahvaljujući i kredibilitetu Narodne banke Srbije, čvrstoj monetarnoj politici i stabilnom kursu dinara prema evru.
  • Inflacija će ući u granice ciljanog koridora Narodne banke Srbije od 3,0 ± 1,5% u drugoj polovini 2024. godine.
  • Bankarski sektor u Srbiji je dobro kapitalizovan, profitabilan i likvidan. U junu je pokazatelj adekvatnosti kapitala na nivou bankarskog sistema iznosio jaka 22,3%, dok je učešće problematičnih kredita dostiglo istorijski minimum od 3,0%.
  • Učešće deficita tekućeg računa platnog bilansa u brutom domaćem proizvodu biće više nego dvostruko niže nego u prethodnoj godini, a neto prilivi stranih direktnih investicija višestruko ga premašuju. Agencija i u srednjem roku očekuje punu pokrivenost deficita tekućeg računa neto prilivima stranih direktnih investicija.
  • Umeren nivo javnog duga, visok nivo likvidnosti države i očekivano smanjenje fiskalnog deficita i učešća javnog duga u bruto domaćem proizvodu i u narednim godinama.

Agencija ističe i da su neizvesnosti iz međunarodnog okruženja i dalje značajne, ali da Srbija uspeva da eksterne izazove amortizuje povoljnim domaćim kretanjima i adekvatnim ekonomskim politikama. Agencija navodi da stabilni izgledi Srbije za dalje povećanje kreditnog rejtinga uvažavaju činjenicu da domaća privreda i dalje beleži rast, iako u zemljama zone evra koje su naši najvažnijih trgovinski partneri, poput Nemačke i Italije, usporava ekonomska aktivnost.

Ocene rejting agencija, uz opadajuću putanju inflacije, potvrđuju ispravnost naših odluka da referentnu kamatnu stopu povećavamo postepeno i odmereno. Odluka dodatno potvrđuje značaj rekordnih deviznih rezervi za uvođenje zemlje u investicioni rejting, kao i značaj relativne stabilnosti kursa dinara prema evru za ukupan poslovni ambijent u zemlji”, zaključuje guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera