13.10.2023.

Guverner Jorgovanka Tabaković na sastanku Konstituence Švajcarske i plenarnom zasedanju Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke

Guverner Narodne banke Srbije i guverner Srbije u Međunarodnom monetarnom fondu Jorgovanka Tabaković predstavljala je danas Srbiju na sastanku Konstituence Švajcarske, čiji je Srbija deo. Guverner Jorgovanka Tabaković prisustvovala je i na plenarnom zasedanju Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke.

Opšti zaključak svih devet članica Konstituence Švajcarske jeste da nosioci ekonomskih politika u gotovo svim zemljama i dalje imaju zadatak da se bore protiv inflacije, da podrže ranjiva domaćinstva, ali i da izbegnu ulazak privrede u recesiju. Snažniji fokus na strukturne reforme biće od posebnog značaja da se poveća privredni rast u srednjem roku.

Guverner Jorgovanka Tabaković govorila je o reakciji monetarne i prudencijalne politike Narodne banke Srbije, kao i o rezultatima mera sprovedenih u Srbiji. „Odgovor Narodne banke Srbije jeste postepeno i odmereno zaoštravanje monetarne politike putem kamatnih stopa kako bismo istovremeno obezbedili povratak inflacije u granice cilja, svodeći njihov uticaj na privredni rast na najmanju moguću meru. U septembru smo povećali i stope obavezne rezerve, kao dodatni instrument u regulisanju viškova dinarske likvidnosti i pooštravanju domaćih monetarnih uslova. Reagovali smo i na brz rast kamatnih stopa na stambene kredite u uslovima izraženog rasta kamatnih stopa EURIBOR. Istovremeno, Vlada je brojnim ciljanim merama pomagala i pomaže najranjivijim kategorijama ljudi, kao i zaposlenima u posebno važnim sektorima.”

 

Rezultat svih mera je sledeći:

  • Vrhunac inflacije u Srbiji je iza nas i očekujemo da se inflacija u granice cilja vrati tokom drugog tromesečja sledeće godine.
  • Kurs dinara prema evru očuvali smo na stabilnom nivou, a devizne rezerve zemlje su na rekordnom nivou od 24,2 milijarde evra na kraju septembra, pri čemu su one danas za oko 80% više nego pre pandemije i svih globalnih potresa koji su usledili.
  • U bankarskom sektoru očuvana je visoka kapitalizovanost i likvidnost, uz učešće problematičnih kredita na nivou od oko 3%.
  • Privredni rast ove godine procenjujemo na raspon od 2% do 3% i biće vođen neto izvozom i fiksnim investicijama, dok u srednjem roku očekujemo rast po stopama od oko 4%.
  • Izvoz naše robe je tokom sedam meseci povećan za 8,4%, dok je uvoz smanjen za 5%, što za rezultat ima najniži deficit tekućeg računa platnog bilansa.
  • Zbog očuvane stabilnosti, u Srbiju su strani investitori u prethodnih šest godina u proseku ulagali oko 7,3% bruto domaćeg proizvoda. Ne samo da nisu odustali od planiranog ulaganja zbog globalnih neizvesnosti već je započeta i realizacija novih značajnih projekata. Usmerenost tih investicija u izvozno orijentisane sektore pomaže da naš izvoz danas bude čak 2,2 puta veći nego pre šest godina.

Tokom plenarnog zasedanja Godišnje skupštine Međunarodnog monetarnog fonda i Grupacije Svetske banke fokus je bio na: upravljanju neizvesnostima, krizi troškova života, upravljanju javnim dugom, jačanju otpornosti na šokove i neophodnosti još veće međunarodne saradnje. U neizvesnom globalnom okruženju podložnom šokovima, odlučne i dobro kalibrisane mere ekonomske politike, koje su prilagođene okolnostima specifičnim za svaku zemlju, od ključnog su značaja za jačanje ekonomske održivosti, očuvanje makroekonomske i globalne finansijske stabilnosti, podršku ugroženim slojevima stanovništva i jačanje otpornosti. Jačanje međunarodne saradnje i multilateralizma je od suštinskog značaja za jačanje globalnog rasta, očuvanje stabilnosti međunarodnog monetarnog sistema, rešavanje stalnih zdravstvenih rizika i ubrzano jačanje napora ka postizanju zelene, digitalne i inkluzivne budućnosti.

„Reagujući proaktivno i koordinirano, u Srbiji smo kreirali brojne zaštitne mehanizme, koji su preduslov za brze reakcije. U junu smo uspešno završili i prvo razmatranje našeg stendbaj aranžmana, koji smo zaključili u decembru 2022. godine, čiji je fokus na energetskom sektoru, dok očuvanje stabilnosti ostaje prioritet. Takođe, sveobuhvatnim dijagnostičkim studijama Međunarodni monetarni fond ocenio je da Narodna banka Srbije ima snažan okvir zaštitnih mera. Ipak, naš posao se nikada ne završava i nema konačnih pobeda. Brojni rizici su i dalje tu i zahtevaju punu budnost nosilaca politika u svim zemljama, a u takvim uslovima multilateralna saradnja jeste važan odgovor na zajedničke izazove”, zaključila je guverner Jorgovanka Tabaković.

Kabinet guvernera