01.02.2024.

Rad RTGS sistema, Kliring sistema, Međubankarskog kliring sistema u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnog kliring sistema u devizama u januaru

U RTGS sistemu i Kliring sistemu Narodne banke Srbije u januaru 2024. godine, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 17,8 miliona plaćanja. Od ukupnog broja plaćanja, 1,3 miliona, ili 7,1%, čine nalozi za plaćanje u Kliring sistemu, a 16,5 miliona, ili 92,9%, nalozi za plaćanje u RTGS sistemu. Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 847.271 od čega je 787.514 prosečan broj plaćanja u RTGS sistemu, a 59.757 prosečan broj plaćanja u Kliring sistemu.

Vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 19.573,3 milijarde dinara, a vrednost prometa u Kliring sistemu 27,7 milijardi dinara, ili 0,1% ukupne vrednosti.

Prosečna dnevna vrednost prometa u RTGS sistemu iznosila je 932,1 milijardu dinara, a prosek vrednosti prometa u Kliring sistemu 1,3 milijarde dinara.

Tokom 11.745 minuta produkcije RTGS sistema i Kliring sistema nije bilo zastoja te je raspoloživost sistema bila 100,0%.

U Međubankarskom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije i Međunarodnom kliring sistemu u devizama Narodne banke Srbije, koji ima 21  učesnika, vrednost realizovanih transakcija iznosila je 58.165.348,09 evra. U navedenim sistemima nije bilo zastoja pa je raspoloživost  iznosila 100,0%.

Kabinet guvernera