07.03.2024.

Kartice i prihvatna mreža – zadržavanje pozitivnih trendova

Na kraju 2023. godine u našoj zemlji bilo je 11,5 miliona izdatih platnih kartica, što je za 7,1% više nego na kraju 2022. Tokom minule godine u trgovinama su izvršena 564,3 miliona plaćanja platnim karticama, što predstavlja rast od 21,1% u odnosu na 2022. godinu. Od ovog broja, 7,7% plaćanja izvršeno je karticama inostranih pružalaca platnih usluga (turisti i sl.), tj. 43,3 miliona transakcija, što je gotovo 37% više nego tokom 2022. godine.

Na kraju 2023. godine kod srpskih trgovaca nalazila su se 136.662 POS terminala, što je za 13,7% više nego na kraju 2022. godine. Nastavljeno je i širenje mreže bankomata, kojih je na kraju 2023. bilo 3.078, tj. za 0,2% više nego prethodne godine.

Kada je reč o virtuelnim prodajnim mestima, u novu godinu ušli smo sa 4.010 internet prodavnica, čak 26,2% više nego na početku 2023. godine. Veće mogućnosti trgovaca za prodaju i prihvatanje onlajn plaćanja putem interneta služe na obostranu korist, jer omogućavaju korisnicima platnih usluga „kupovinu iz fotelje”.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2022–2023. dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Sektor za platni sistem