13.03.2024.

Internet kupovina sve više raste

Podaci pružalaca platnih usluga pokazuju da građani Srbije sve više kupuju preko interneta. Tromesečni trend rasta je potvrđen i na međugodišnjem nivou, pa je u 2023. godini zabeleženo 59,2 miliona plaćanja, što je za 37% više nego za celu 2022. godinu.

Dinarska plaćanja (broj obavljenih kupovina) u 2023. godini beleže rast od 33% u odnosu na prethodnu godinu, dok je vrednost izvršenih kupovina povećana za 40,6% i iznosi 114,4 milijarde dinara. Ovakvih plaćanja izvršeno je ukupno 40,6 miliona, od čega je na internet stranicama domaćih trgovaca izvršeno preko 37,8 miliona kupovina, čija vrednost dostiže 109,2 milijarde dinara.

Kada je reč o plaćanjima na stranim internet stranicama, zabeležen je rast broja transakcija u evrima od 52,6% (10,5 miliona naspram 6,9 miliona plaćanja) u odnosu na 2022. godinu, dok je njihova vrednost veća za 41,7% (523,2 miliona evra naspram 369,3 miliona evra). Slično tome, broj plaćanja u američkim dolarima na internetu raste za 49,3% (7,2 miliona naspram 4,8 miliona plaćanja), dok je njihova vrednost veća za 26,1% (174,7 miliona dolara naspram 138,6 miliona dolara) u odnosu na 2022. godinu.

Građani Srbije pretežno kupuju na domaćim internet stranicama, a broj tako obavljenih kupovina za 10 miliona je viši nego prethodne godine. Navedeni podaci se ne odnose na robu plaćenu pouzećem, s obzirom na to da Narodna banka Srbije ne raspolaže pomenutim podacima, već isključivo podacima kada kupac plati robu ili uslugu preko internet stranice trgovca.

Grafički pregled podataka u vezi s pružanjem platnih usluga i izdavanjem elektronskog novca za period 2022–2023. godine dostupan je na internet prezentaciji Narodne banke Srbije u delu za statistiku platnog sistema.

Kabinet guvernera