09.05.2024.

Rad IPS NBS sistema u aprilu

U IPS NBS sistemu, koji radi u režimu 24/7/365, za 30 dana u aprilu 2024. godine realizovane su 7.083.862 transakcije.

Prosečan dnevni broj plaćanja bio je 236.129 s prosečnim vremenom izvršenja transakcije u IPS NBS sistemu od 1,2 sekunde.

Vrednost prometa iznosila je 85,0 milijardi dinara, a prosečna dnevna vrednost prometa bila je 2.832,7 miliona dinara.

Sektor za platni sistem